Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Потребителско ръководство - 1.11

Sommaire

Връщане

Връщане

Ако използвате GPS при записване на активност, Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro автоматично запазва стартовата точка на тренировката ви. С функцията „Връщане” Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro може директно да ви насочва обратно към стартовата точка.

За да стартирате „Връщане”:

 1. Започнете тренировка с GPS.
 2. Плъзнете наляво или натиснете средния бутон, докато стигнете дисплея за навигация.
 3. Плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да отворите менюто с преки пътища.
 4. Превъртете до „Връщане” и докоснете екрана или натиснете средния бутон, за да изберете.

  Превъртане до връщане Spartan

Насоките за навигация се показват като последен дисплей в избрания спортен режим.

Дисплей връщане Spartan

За да видите допълнителни подробности за текущата си позиция:

 1. От изгледа „Връщане”, плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да отворите менюто с преки пътища.
 2. Изберете Details (Детайли).

  Превъртане до връщане детайли Spartan

 3. Плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да превъртате през списъка.

  Връщане детайли Spartan

Плъзнете надясно или натиснете средния бутон, за да излезете от изгледа с детайли.