Suunto Spartan Sport Používateľská príručka - 1.11

Stopky

Hodinky sú vybavené stopkami na základné meranie času. Potiahnutím nadol a klepnutím na ikonu stopiek prejdite do funkcie stopiek.

Stopwatch icon

Stopky spustíte klepnutím na ikonu spustenia alebo stlačením horného tlačidla.

Stopwatch Spartan

Stopky zastavíte klepnutím na ikonu zastavenia alebo stlačením dolného tlačidla. Počítanie času obnovíte klepnutím na ikonu spustenia alebo stlačením horného tlačidla.

Ak chcete stopky vynulovať, klepnite na ikonu vynulovania alebo stlačte dolné tlačidlo.

Stopwatch pause resume

Zo stopiek odídete potiahnutím doprava alebo podržaním stlačeného stredného tlačidla.