Suunto Spartan Sport Gabay sa User - 1.11

Mga watch face

Suunto Spartan Sport Ang Suunto Spartan Ultra ay may ilang watch face na mapagpipilian, sa parehong digital at analog na mga istilo.

Upang palitan ang watch face:

  1. Pumunta sa setting ng Watch face (Watch face) mula sa launcher o mag-tap nang matagal sa display ng oras o pindutin nang matagal ang middle button upang mabuksan ang in-context menu, at pagkatapos ay mag-tap sa Customize (I-customize) na icon o pindutin ang middle button.

InContext menu Spartan

  1. Mag-swipe ng pataas at pababa upang mag-scroll sa mga preview ng watch face at mag-tap sa gusto mong gamitin.
  2. Mag-swipe ng pataas at pababa upang mag-scroll sa mga opsyon ng kulay at i-tap ang gusto mong gamitin.

watchface color

May karagdagang impormasyon sa bawat watch face, gaya ng petsa o dalawahang oras. I-tap ang display upang magpalit-palit sa pagitan ng mga view.