Suunto Spartan Sport Wrist HR Потребителско ръководство - 1.11

目次

Хронометър

Вашият часовник разполага с хронометър за просто измерване на времето. Плъзнете надолу или докоснете иконата на хронометъра, за да отворите хронометъра.

Stopwatch icon

Можете да стартирате хронометъра, като докоснете иконата за старт или натиснете горния бутон.

Stopwatch Spartan

Можете да спрете хронометъра, като докоснете иконата за стоп или натиснете долния бутон. Можете да подновите, като докоснете иконата за старт или натиснете горния бутон отново.

За да нулирате хронометъра, докоснете бутона за нулиране или натиснете долния бутон.

Stopwatch pause resume

Излезте от хронометъра, като плъзнете надясно или като натиснете средния бутон продължително.