Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - Features - Език и мерни единици
가까운 대리점/서비스 센터 찾기

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Потребителско ръководство - 1.12

목차

Език и мерни единици

Език и мерни единици

Можете да смените езика на часовника си и мерните единици от настройките в General (Общи) » Language (Език).