Suunto EON Core Brukerveiledning

Algoritmelås

Hvis du utelater dekompresjonsstopp i mer enn tre (3) minutter, vil Suunto Fused™ RGBM-algoritmen være låst i 48 timer. Når algoritmen er låst vil ingen algoritmeinformasjon være tilgjengelig og LOCKED (låst) vises i stedet. Låsing av algoritmen er en sikkerhetsfunksjon som fremhever at algoritmeinformasjonen ikke lenger er gyldig.

Når du stiger over dekompresjonstaket med mer enn 0,6 m (2 ft), blir takparameteren rød med en pil som peker nedover, og en lydalarm genereres.

ErrorCondition Core

I en slik tilstand bør du gå tilbake under taknivået for å fortsette dekompresjonen. Hvis du ikke gjør det innen tre (3) minutter, vil Suunto EON Core låse algoritmeberegningen og vise LOCKED (låst) i stedet, som vist nedenfor. Legg merke til at takverdien ikke lenger er til stede.

permanentError Core

I denne tilstanden øker du risikoen for trykkfallssyke (DCS) betydelig. Dekompresjonsinformasjon vil ikke være tilgjengelig i de neste 48 timene etter du har kommet opp til overflaten.

Det er mulig å dykke med enheten når algoritmen er låst, men i stedet for dekompresjonsinformasjon vises LOCKED (låst). Hvis du går til dykkemodus når algoritmen er låst, tilbakestilles algoritmelåsen til 48 timer når du kommer opp til overflaten.