Suunto EON Core Brukerveiledning

Lade batteriet

Las Suunto EON Core med den medfølgende USB-kabelen. Koble kabelen til en USB-stikkontakt eller en USB-port på en datamaskin. Hvis batterinivået er svært lavt, vil displayet være mørkt under ladingen helt til batteriet har nådd et tilstrekkelig ladenivå. En rød lampe blinker ved siden av displayet når enheten lader.

FORSIKTIG:

USB-kabelen må IKKE brukes når Suunto EON Core er våt. Dette kan forårsake en elektrisk feil. Sørg for at kabeltilkoblingen og tilkoblingsområdet på enheten er tørre. Dersom du bruker et beskyttende kabinett, fjerner du kabinettet fra kontaktens pinneområde for å fjerne gjenværende vanndråper.

MERK:

Når tilkoblet kan du oppleve en sitrende følelse når du berører et computerdeksel i metall og Suunto EON Core. Dette er forårsaket av ubetydelig elektrisk strøm som oppstår når veggkontakten til computeren ikke er jordet.

FORSIKTIG:

IKKE la kontaktpinnene til USB-kabelen berøre noen ledende flate. Dette kan kortslutte kabelen, noe som gjør den ubrukelig.

Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser, og må kanskje skiftes ut etter hvert. Batteriet må skiftes ut ved et autorisert Suunto-servicesenter.