Suunto Spartan Sport Wrist HR Brukerhåndbok - 1.9

Urskiver

Suunto Spartan Sport Wrist HR leveres med flere urskiver å velge mellom, både digitale og analoge stiler.

For å endre urskive:

  1. Gå til Urviser-innstillingen fra startenheten eller trykk og hold fingeren på tidsvisningen eller hold midttasten nede for å åpne kontekstmenyen og trykk deretter på Tilpasse-ikonet eller på midttasten.

InContext menu Spartan

  1. Sveip opp og ned for å rulle gjennom forhåndsvisninger for urskiver og trykk på den du ønsker å bruke.
  2. Sveip opp eller ned for å bla gjennom fargealternativene og trykk på det du ønsker å bruke.

watchface color

Hver urskive har ekstra informasjon, slik som dato eller dobbel tid. Trykk på displayet for å veksle mellom visninger.