Suunto Spartan Trainer Wrist HR Brukerhåndbok - 1.10

Lyder og vibrering

Lyder og vibrering

Lyder og vibreringsvarsler brukes for meldinger, alarmer og andre hovedhendelser og -handlinger. Begge kan justeres fra innstillingene under Generelt » Lyder.

For hver kan du velge fra følgende alternativer:

  • Alle på: alle hendelser utløser en varsling
  • Alle av: ingen hendelser utløser varslinger
  • Taster av: alle andre hendelser enn trykknapper utløser varslinger