Suunto Spartan Trainer Wrist HR Brukerhåndbok - 1.10

Ruter

Du kan bruke Suunto Spartan Trainer Wrist HR til å navigere ruter. Planlegg ruten din i Suunto Movescount og overfør den til klokka med neste synkronisering.

Slik navigerer du en rute:

 1. Trykk på den øvre tasten til høyre for å åpne startvinduet.
 2. Blad til Navigasjon og trykk den midtre knappen.

  Navigasjonsikon Trainer

 3. Bla til Ruter og trykk på midtknappen for å åpne listen over ruter.

  Ruteliste Trainer

 4. Bla til ruten du ønsker å navigere til og trykk på midtknappen.

 5. Trykk på den øvre høyre knappen for å starte navigeringen.
 6. Trykk på den øvre høyre knappen igjen for å stoppe navigeringen.

  Ruteoversikt Trainer

I den detaljerte visningen, zoom inn og ut ved å trykke på midtre knapp nede. Juster zoomnivået med øvre høyre og nedre høyre taster.

Rutezoom Trainer

Mens du er i navigasjonsskjermen, kan du trykke på den nedre knappen for å åpne en liste over snarveier. Snarveiene gir deg hurtig tilgang til navigasjonshandlingene, slik som å lagre den aktuelle lokasjonen eller velge en annen rute som skal navigeres.

Alle sportsmoduser med GPS har også et rutevalg-alternativ. Se Navigering under trening.

Høydenavigasjon

Hvis du navigerer en rute som har høydeinformasjon, kan du også navigere basert på oppstigning og nedstigning med bruk av stigningsprofil-displayet. Når du er i hovednavigasjon-displayet (hvor du ser ruten din), trykk midtknappen for å bytte til stigningsprofil-display.

Stigningsprofil-displayet viser deg følgende informasjon:

 • topp: din gjeldende høyde
 • senter: stigningsprofilen viser din gjeldende posisjon
 • nederst: resterende stigning eller nedstigning (trykk på øvre venstre knapp for å endre visninger)

Høydenavigasjon Trainer

Hvis du avviker for langt fra ruten når du bruker høydenavigering vil klokka gi deg en Utenfor rute melding i stigningsprofil-displayet. Hvis du ser denne meldingen, bla til rutenavigasjon-displayet for å kommet tilbake til sporet før du fortsetter med høydenavigasjon.