Suunto Spartan Trainer Wrist HR Brukerhåndbok - 1.11

Stoppeklokke

Klokken inkluderer en stoppeklokke for grunnleggende tidsmåling. Trykk den øvre høyre knappen for å bla opp til du ser stoppeklokkeikonet. Velg med midtre knappen.

Stoppeklokkeikon Trainer

Start stoppeklokken ved å trykke på den øvre høyre knappen.

Stoppeklokke Spartan Trainer

Stopp stoppeklokken ved å trykke på den øvre høyre knappen. Du kan gjenoppta ved å trykke på den øvre høyre knappen på nytt. For å tilbakestille stoppeklokken, trykk på nedre høyre knapp.

For å tilbakestille stoppeklokken, trykk på nedre høyre knapp.

Stoppeklokkepause gjenoppta Trainer

Avslutt stoppeklokken ved å holde den midtre knappen nede.