Suunto Spartan Trainer Wrist HR Brukerhåndbok - 1.10

Tid og dato

Du stiller tiden og datoen under innledende oppstart av klokken. Etter dette bruker klokken GPS-tid for å korrigere eventuell forskyvning.

Du kan manuelt justere tid og dato fra innstillingene under GENERELT » Klokkeslett/dato, der du også kan endre tids- og datoformater.

I tillegg til hovedtiden, kan du vise dobbel tid for å følge tiden på et annet sted, for eksempel når du er ute og reiser. Under Generelt » Klokkeslett/dato, trykk på Dual-time for å stille tidssonen ved å velge en plassering.

Vekkeklokke

Klokken din har en alarmfunksjon som kan aktiveres en enkelt gang eller gjentas på utvalgte dager. Aktiver alarmen fra innstillingene under Generelt » Klokkeslett/dato » Alarm.

Slik stiller du inn alarmen:

 1. Velg først hvor ofte du ønsker at alarmen skal utløses. Velg mellom følgende alternativer:

  • En gang: alarmen utløses én gang i løpet av de neste 24 timene på den innstilte tiden
  • Ukedager: alarmen utløses til samme tid mandag til og med fredag
  • Daglig: alarmen utløses til samme tid hver dag hele uken

  alarminnstillinger trinn 1 Trainer

 2. Innstill timen og minuttene og avslutt deretter innstillingene.

  alarminnstillinger trinn 2 Trainer

Når alarmen utløses kan du avvise den for å stoppe alarmen eller du kan velge slumrealternativet. Slumre-forsinkelsen er på 10 minutter og kan repeteres inntil 10 ganger.

Alarm deaktiver snooze Trainer

Hvis du ikke avslutter alarmen, går den automatisk i slumremodus etter 30 sekunder.