Suunto Spartan Trainer Wrist HR Brukerhåndbok - 1.11

Vis tema

For å øke leseligheten på klokkeskjermen under trening eller navigering, kan du skifte mellom lyse og mørke temaer.

Med det lyse temaet er skjermbakgrunnen lys og tallene mørke.

Med det mørke temaet er kontrasten omvendt, med bakgrunnen mørk og tallene lyse.

Temaet er en global innstilling som du kan endre i klokka fra en av sportsmodusalternativene eller fra navigasjonsinnstillingene.

For å endre display-tema i sportsmodusalternativer:

 1. Fra urskiven trykk på den øvre tasten til høyre for å åpne startvinduet.
 2. Rull til Trening og trykk på midtre knapp.
 3. Gå til en sportsmodus og trykk den nedre høyre knappen for å åpne sportsmodusalternativene.
 4. Rull ned til Tema og trykk på midtre knapp.
 5. Rull mellom lys og mørk ved å trykke på de øvre høyre eller nedre høyre knappene, og godta med den midtre knappen.
 6. Bla opp igjen for å avslutte sportsmodusalternativer, og start (eller avslutt) sportsmodus.

For endre skjermtema i navigasjonsinnstillinger:

 1. Trykk på den øvre tasten til høyre for å åpne startvinduet.
 2. Rull til Navigasjon og trykk på midtre knapp.
 3. Rull ned til navigasjonsinnstillinger som beskrevet ovenfor og midtre knapp.
 4. Rull ned til Tema og trykk på midtre knapp.
 5. Rull mellom lys og mørk ved å trykke på de øvre høyre eller nedre høyre knappene, og godta med den midtre knappen.
 6. Avslutt navigasjonsinnstillingene ved å holde midtknappen nede.