Suunto Spartan Trainer Wrist HR Brukerhåndbok - 1.11

Ikoner

Suunto Spartan Trainer Wrist HR bruker følgende ikoner:

ikonhøydehøyde
ikon alt diffhøydeforskjell
ikon stigningstigning
ikon stigningstidstigningstid
ikon-låstastelås
ikon tråkkfrekvenstråkkfrekvens
ikon kalorierkalorier
ikon nav lokasjonaktuell lokasjon (navigering)
ikon ladinglading
ikon nedstigningnedstigning
ikon nedstigningstidnedstigningstid
ikon avstandavstand
ikon varighetvarighet
ikon trening Spartantrening
ikon sviktsvikt
ikon flat tidflat tid
ikon GPS innhentetGPS innhentet
ikon hjertefrekvenshjertefrekvens
ikon HF innhentetHF-sensorsignal innhentet
ikon høyeste punkt Spartanhøyeste punkt
ikon innkommende anropinnkommende anrop
ikon loggbokloggbok
ikon lavt batterilavt batterinivå
ikon laveste punkt Spartanlaveste punkt
ikon varslingmelding/varsling
ikon tapt anroptapt anrop
ikon navigasjonnavigasjon
ikon ingen stigningeringen stigninger
ikon ingen nedstigningingen nedstigning
ikon utenfor ruteutenfor rute
ikon tempotempo
ikon log planlagtplanlagt Move
ikon POD innhentetPOD-signal registrert
ikon powerPODS innhentetPower POD-signal registrert
ikon PTETreningseffekttopp
ikon restitusjonstidrestitusjonstid
ikon varsling oppdaterings tilgjengeligprogramvareoppdatering tilgjengelig
ikon trinnTrinn
ikon stoppeklokkestoppeklokke
ikon svømmetakfrekvenssvømmetakfrekvens
ikon suksesssuksess
ikon synkroniseringsynkronisering
ikon innstillinger Spartaninnstillinger