Suunto Spartan Trainer Wrist HR Brukerhåndbok - 1.12

Aktivitetsovervåking

Aktivitetsovervåking

Klokka holder kontrollen over ditt totale aktivitetsnivå i løpet av dagen. Dette er en viktig faktor enten du bare har til hensikt å holde deg i form og ha god helse eller om du trener til en konkurranse. Det er godt å være aktiv, men når du trener hardt, trenger du reelle hviledager med lav aktivitet.

Aktivitetstelleren tilbakestilles automatisk midnatt hver dag. På slutten av uka gir klokka et sammendrag over aktiviteten din.

Fra urskivevisningen trykk på den nedre høyre knappen for å se totale trinn for dagen.

ActivityMonitoring skritt Spartan Trainer

Klokka teller skritt ved hjelp av et akselerometer. Det totale skrittallet akkumuleres hele døgnet, også under treningsopptak og andre aktiviteter. Imidlertid, med noen spesifikke sportsgrener, slik som svømming og sykling, telles ikke skritt.

I tillegg til skritt kan du trykke på den øvre venstre knappen for å se beregnede kalorier for dagen.

ActivityMonitoring kalorier Spartan Trainer

Det store tallet i midten av displayet er det beregnede antallet aktive kalorier som du har forbrent hittil. Under dette ser du totalt antall forbrente kalorier. Totalen inkluderer både aktiver kalorier og basal forbrenningshastighet (se nedenfor).

Ringen i begge skjermene viser hvor nær du er å oppnå de daglige aktivitetsmålene. Disse målene kan du justere i henhold til dine egne preferanser (se nedenfor).

Du kan også sjekke aktiviteten din over de siste sju dagene ved å trykke på nedre venstre knapp. Trykk den midtre knappen for å bytte mellom trinn og kalorier.

ActivityMonitoring skritt 7 dager

Aktivitetsmål

Du kan justere dine daglige mål for både skritt og kalorier. I aktivitetsvisningen, hold midtre knapp trykket for å åpne innstillinger for aktivitetsmål.

Daily HR setting Trainer

Når du stiller inn målene dine for skritt definerer du antall skritt per dag.

Ditt daglige kaloriforbruk er basert på to faktorer: forbrenningen (Basal Metabolic Rate (BMR)) og din fysiske aktivitet.

Activity Goals calories Trainer

Din BMR er kroppens kaloriforbruk når du er i ro. Dette er kaloriene kroppen din trenger for å holde deg varm og utføre grunnleggende funksjoner som å blinke eller slå hjertet ditt. Dette tallet er basert på din personlige profil inkludert faktorer slik som alder og kjønn.

Når du setter et kalorimål, definerer du hvor mange kalorier du ønsker å forbrenne i tillegg til BMR. Dette er de såkalte aktive kaloriene dine. Ringen rundt aktivitetsdisplayet går fremover i henhold til hvor mange aktive kalorier du forbrenner i løpet av dagen sammenlignet med målet ditt.

Instant HR

Instant HR-displayet gir deg en rask snapshot av pulsen din. Displayet viser pulsen din over ti minutter som en graf, sammen med en estimering av timekaloriforbrenningen din og nåværende hjertefrekvens.

Øyeblikkelig HR Trainer

For å vise Instant HR:

  1. Fra klokkedisplayet, trykk på den nedre høyre knappen for å bla til aktivitetsovervåking-displayet.
  2. Trykk den midtre knappen for å legge inn øyeblikkelig HR-visning.
  3. Trykk den øvre knappen for å avslutte visningen og gå tilbake til klokkedisplayet.

Daglig puls

Daglig pulsdisplay gir deg en 12-timers visning av pulsen din. Dette er en nyttig kilde til informasjon om for eksempel restitusjon etter en hard treningsøkt.

Displayet viser pulsen din for 12 timer som en graf. Grafen er plottet ved hjelp av din gjennomsnittlige hjertefrekvens basert på 24 minutters tidsluker. I tillegg får du en estimering av gjennomsnittlig timekaloriforbruk og lavest puls i 12 timers perioden.

Minimum puls fra de siste 12 timene er en god indikator på restitusjonsstatusen din. Hvis den er høyere enn normal er du sannsynligvis ikke fullt ut restituert siden din siste treningsøkt.

Daglig HR Trainer

Hvis du registrerer en treningsøvelse, viser daglig pulsverdiene den forhøyede pulsen og kaloriforbruket fra treningen. Men husk at grafen og kaloriforbruket er gjennomsnittlige verdier. Hvis pulsen din topper seg på 200 spm under trening, viser ikke grafen denne maksverdien, men i stedet gjennomsnittet i de 24 minuttene der du oppnådde denne topp-frekvensen.

Før du kan se daglig pulsdisplay må du aktivere den daglige pulsfunksjonen. Du kan veksle funksjonen mellom av/på i innstillingene under Aktivitet. Hvis du er i aktivitetsovervåking-displayet kan du også få tilgang til aktivitetsinnstillingene ved å holde midtknappen nede.

Med den daglige pulsfunksjonen på, aktiverer klokka den optiske pulssensoren med jevne mellomrom for å sjekke pulsen din. Dette øker batteriforbruket litt.

Daglig HR-innstilling Trainer

Når funksjonen er aktivert trenger klokka 24 minutter før den kan starte daglig pulsinformasjon.

For å se daglig puls:

  1. Fra klokkedisplayet, trykk på den nedre høyre knappen for å bla til aktivitetsovervåking-displayet.
  2. Trykk midtre knapp for å åpne Instant pulsdisplay og trykk deretter midtre knapp på nytt for å bytte til daglig pulsdisplay.
  3. Trykk den øvre høyre knappen for å avslutte visningen og gå tilbake til klokkedisplayet.
MERK:

Etter en periode med inaktivitet, slik som når du ikke bruker klokka eller sover fast, går klokka over i hvilemodus og slår av den optiske pulsfrekvenssensoren. Hvis du ønsker å få pulssporing under natten, aktiver Ikke forstyrr-modusen (se Ikke forstyrr-modus).