Suunto Spartan Trainer Wrist HR Потребителско ръководство - 1.12

Table of Content

Запис на тренировка

В допълнение към денонощното следене на активността, можете да използвате часовника си, за да записвате тренировъчните си сесии или други активности, за да получите подробна обратна информация и да следите напредъка си.

За да запишете тренировка:

 1. Сложете си сензора за сърдечен ритъм (опционален).
 2. Натиснете горния десен бутон, за да отворите стартиращата програма.
 3. Превъртете до иконата за упражнение и изберете със средния бутон.

  Exercise icon Spartan Trainer

 4. Натиснете горния или долния десен бутон, за да превъртите през спортните режими и натиснете средния бутон, за да изберете този, който искате да използвате.

 5. Над индикатора за старт се появяват няколко икони, в зависимост от това какво устройство използвате заедно със спортния режим (като напр. за измерване на сърдечен ритъм, GPS и POD устройство за крак). Те премигват в сиво по време на търсенето и се оцветяват в зелено, когато бъде засечен сигнал. Можете да изчакате всяка икона да стане зелена или да стартирате записа веднага когато искате, като натиснете средния бутон.

  Стартиране на упражнение

 6. Докато записвате, можете да превключвате между екраните със средния бутон.

 7. Натиснете горния десен бутон, за да поставите записа на пауза. Спрете и запишете с долния десен бутон или подновете с горния десен бутон.

  Записът е на пауза

Ако спортният режим, който сте избрали, има опции като задаване на целева продължителност, можете да ги регулирате преди да стартирате записа, като натиснете долния десен бутон. Можете също да регулирате опциите на спортния режим, докато записвате, като задържите средния бутон натиснат.

Exercise options2

Ако използвате режим за няколко спорта, можете да смените спорта като задържите горния десен бутон натиснат.

След като спрете записа, устройството ще ви попита как сте се чувствали. Можете да отговорите или да пропуснете въпроса (вижте (Feeling). След това ще видите обобщение на активността, което можете да разгледате чрез горния и долния десен бутон.

Ако сте направили запис, който не искате да запазите, можете да изтриете лога, като превъртите до Delete (Изтриване) и потвърдите със средния бутон. Можете да изтривате вписвания по същия начин и от дневника.

Log delete Trainer

Навигиране по време на тренировка

Можете да навигирате по даден маршрут или до POI, докато записвате тренировка.

Спортният режим, който използвате, трябва да е с активиран GPS, за да имате достъп до опциите за навигиране. Ако точността на GPS в спортния режим е зададена на OK или Good (Добра), то когато избирате маршрут или POI точността на GPS се променя на Best (Най-добра).

За навигация по време на тренировка:

 1. Създайте маршрут или POI в Suunto Movescount и синхронизирайте часовника си, ако все още не сте го направили.
 2. Изберете спортен режим, който използва GPS, и натиснете долния десен бутон, за да отворите опциите.
 3. Превъртете до Navigation (Навигация) и натиснете средния бутон.
 4. Превъртете през опциите за навигация и изберете със средния бутон.
 5. Изберете маршрут или POI, до която искате да отидете, и натиснете средния бутон.
 6. Натиснете горния десен бутон. Тази стъпка ви връща в опциите на спортния режим. Превъртете до стартовия изглед и започнете записа, както обикновено.

Докато тренирате, натиснете средния бутон, за да превъртите до навигационния екран, където ще видите маршрута или POI, които сте избрали. За повече информация относно дисплея за навигация, вижте Навигиране до POI и Маршрути.

Когато сте в този екран, можете да натиснете долния бутон, за да отворите опциите за навигация. От опциите за навигация можете, например, да изберете различен маршрут или POI, да проверите текущото си местоположение, както и да спрете навигацията, като изберете Breadcrumb (Breadcrumb) (Придвижване по следа).

Опции за пестене на енергия според спортния режим

За да удължите живота на батерията, докато използвате спортните режими с GPS, най-полезно би било да настроите точността (вижте Точност на GPS и пестене на енергия). За да удължите живота на батерията дори още повече, можете да настроите употребата на следните опции за пестене на енергия:

 • Таймаут на екрана: обикновено, по време на тренировка, екранът е винаги включен. Когато включите опцията за таймаут на дисплея, той се изключва след 10 секунди, за да пести батерия. Натиснете който и да е бутон, за да включите екрана отново.

За да активирате опциите за пестене на енергия:

 1. Преди да започнете запис на тренировка, натиснете долния бутон, за да отворите опциите на спортния режим.
 2. Превъртете надолу до Power saving (Пестене на енергия) и натиснете средния бутон.
 3. Настройте опциите за пестене на енергия както желаете, след което задръжте средния бутон натиснат, за да излезете от опциите за пестене на енергия.
 4. Превъртете обратно до стартовия изглед и започнете записа, както обикновено.
бележка:

Ако опцията за таймаут на дисплея е включена, пак можете да получавате мобилни известия, както и звукови и вибрационни сигнали. Не се показват други визуални помощни средства като изскачане на съобщение за автопауза.