Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 1.12

Režim Nerušit

Režim Nerušit

Režim Nerušit je nastavenie, ktoré stlmí všetky zvuky a vibrácie, takže je velmi užitocnou volbou pri nosení hodiniek napríklad v divadle alebo v akomkolvek prostredí, kde chcete, aby hodinky fungovali ako zvycajne, ale v tichosti.

Režim Nerušit zabranuje aj tomu, aby hodinky po uplynutí obdobia necinnosti prešli do režimu spánku. Toto nastavenie možno aktivovat spolu s funkciou dennej srdcovej frekvencie (pozri Denná srdcová frekvencia) a docielite tak nepretržité sledovanie srdcovej frekvencie.

Zapnutie režimu Nerušit:

  1. Ked sa zobrazuje ciferník, podržaním stlaceného stredného tlacidla otvorte ponuku skratiek.
  2. Stlacením stredného tlacidla aktivujte režim Nerušit.

V tomto režime aktivujte obrazovku stlacením akéhokolvek tlacidla. Ked je obrazovka zapnutá, stlacením pravého horného tlacidla vypnete režim Nerušit.

Ak máte nastavený budík, zaznie ako bežne a deaktivuje režim Nerušit, ak neodložíte budenie budíka.