Suunto Spartan Trainer Wrist HR Uporabniški prirocnik - 1.12

Funkcije

Funkcije

Spremljanje dejavnosti

Ura spremlja vašo splošno raven dejavnosti skozi ves dan. To je pomemben dejavnik ne glede na to, ali je vaš cilj ostati cil in zdrav ali pa se pripravljate za tekmovanje. Dobro je biti dejaven, toda pri naporni vadbi si morate privošciti tudi dneve pocitka in zmanjšane dejavnosti.

Števec dejavnosti se samodejno ponastavi vsak dan ob polnoci. Ura ob koncu tedna izdela povzetek vaše dejavnosti.

Ko je prikazana številcnica, pritisnite spodnjo desno tipko, da si ogledate skupno število korakov za tekoci dan.

Spremljanje dejavnosti – koraki na Spartan Trainer

Ura šteje korake s pomocjo merilnika pospeška. Korake prešteva 24 ur na dan vse dni v tednu, tudi med beleženjem vadbe in drugimi dejavnostmi. Pri posameznih športih, kot je plavanje ali kolesarjenje, pa korakov ne prešteva.

Poleg števila korakov si lahko s pritiskom zgornje leve tipke ogledate tudi ocenjeno porabo kalorij za tekoci dan.

Spremljanje dejavnosti – kalorije na Spartan Trainer

Velika številka na sredini zaslona je ocenjeno število aktivnih kalorij, ki ste jih porabili do zdaj. Pod njo je prikazano skupno število porabljenih kalorij. Skupno število vkljucuje aktivne kalorije in temeljno presnovno stopnjo (glejte spodaj).

Krog na obeh zaslonih prikazuje, kako blizu ste ciljem glede dnevne dejavnosti. Te cilje lahko prilagodite v skladu s svojimi željami (glejte spodaj).

Nastavitve spremljanja dejavnosti

S pritiskom spodnje leve tipke si lahko ogledate svojo dejavnost v zadnjih sedmih dnevih. Pritisnite sredinsko tipko, ce želite preklopiti med koraki in kalorijami.

7-dnevno spremljanje dejavnosti – koraki

Cilji dejavnosti

Dnevni cilj glede korakov in kalorij lahko prilagodite po svojih željah. Ko je prikazan zaslon dejavnosti, pridržite sredinsko tipko, da odprete nastavitve ciljev dejavnosti.

Cilji dejavnosti za Trainer

Ko dolocate cilj glede korakov, opredelite skupno število korakov v dnevu.

Skupno število kalorij, ki jih porabite v dnevu, temelji na dveh dejavnikih: vaši temeljni presnovni stopnji (TPS) in telesni dejavnosti.

Cilji dejavnosti za Trainer

TPS je število kalorij, ki jih telo porabi med pocitkom. To so kalorije, ki jih telo potrebuje za ohranjanje telesne toplote in izvajanje osnovnih funkcij, kot je mežikanje ali utripanje srca. Ta številka temelji na vaših individualnih lastnostih, vkljucno z dejavniki, kot sta starost in spol.

Ko dolocite cilj glede kalorij, opredelite, koliko kalorij želite porabiti dodatno k TPS. To so tako imenovane aktivne kalorije. Krog na zaslonu dejavnosti prikazuje, koliko aktivnih kalorij ste ta dan porabili v primerjavi z zastavljenim ciljem.

Trenutni prikaz srcnega utripa

Zaslon trenutnega srcnega utripa omogoca hiter prikaz vašega srcnega utripa. Zaslon prikazuje vaš srcni utrip zadnjih desetih minut v obliki grafikona skupaj z oceno urne porabe kalorij in trenutnim srcnim utripom.

Trenutni prikaz srcnega utripa za Trainer

Kako si ogledate trenutni srcni utrip:

  1. Ko je prikazana številcnica, pritisnite spodnjo desno tipko, da se pomaknete na zaslon za spremljanje dejavnosti.
  2. Pritisnite sredinsko tipko, da odprete trenutni prikaz srcnega utripa.
  3. Pritisnite zgornjo tipko, da zapustite zaslon in se vrnete na prikaz številcnice.

Dnevni srcni utrip

Zaslon dnevnega srcnega utripa omogoca 12-urni prikaz vašega srcnega utripa. To je koristen vir informacij, na primer glede tega, kako okrevate po naporni vadbi.

Zaslon prikazuje srcni utrip v 12 urah v obliki grafikona. Grafikon temelji na vašem povprecnem srcnem utripu na podlagi 24-minutnih casovnih okvirjev. Poleg tega boste dobili oceno vaše povprecne urne porabe kalorij in podatek o najnižjem srcnem utripu v 12-urnem obdobju.

Vaš najnižji srcni utrip v zadnjih 12 urah je dober pokazatelj vašega okrevanja. Ce je višji od obicajnega, od zadnje vadbe verjetno še niste povsem okrevali.

Dnevni srcni utrip za Trainer

Ce vadbo beležite, bodo dnevne vrednosti srcnega utripa odražale povišan srcni utrip in porabo kalorij zaradi vadbe. Pomnite pa, da grafikon in vrednosti porabe kalorij predstavljajo povprecja. Ce je vaš najvišji srcni utrip med vadbo 200 utripov/minuto, na grafikonu ne bo vidna ta najvecja vrednost, ampak povprecje v 24 minutah, v katerih ste imeli najvišji srcni utrip.

Preden si lahko ogledate zaslon dnevnega srcnega utripa, morate aktivirati funkcijo dnevnega srcnega utripa. Funkcijo lahko vklopite ali izklopite v nastavitvah v Activity (Dejavnost). Na zaslonu za spremljanje dejavnosti lahko do nastavitev dejavnosti dostopate tudi tako, da pridržite sredinsko tipko.

Kadar je vklopljena funkcija dnevnega srcnega utripa, ura v rednih intervalih aktivira opticno tipalo srcnega utripa in izmeri vaš srcni utrip. To nekoliko poveca porabo energije baterije.

Nastavitev dnevnega srcnega utripa za Trainer

Podatke o dnevnem srcnem utripu zacne ura prikazovati po 24 minutah po vklopu te funkcije.

Kako si ogledate dnevni srcni utrip:

  1. Ko je prikazana številcnica, pritisnite spodnjo desno tipko, da se pomaknete na zaslon za spremljanje dejavnosti.
  2. Pritisnite sredinsko tipko za vstop na zaslon trenutnega srcnega utripa, nato znova pritisnite sredinsko tipko, da preklopite na zaslon dnevnega srcnega utripa.
  3. Pritisnite zgornjo desno tipko, da zapustite zaslon in se vrnete na prikaz številcnice.
OPOMBA:

Po dolocenem casu nedejavnosti, na primer ko ure ne nosite ali ko trdno spite, ura preklopi v nacin hibernacije in izklopi opticno tipalo srcnega utripa. Ce želite spremljati srcni utrip tudi ponoci, vklopite nacin »Ne moti« (glejte Nacin »Ne moti«).