Suunto Spartan Ultra Brukerhåndbok - 1.12

Intervalltrening

Intervalltrening

Intervalltrening er en vanlig form for trening som består av alternerende aktivitet med høy og lav intensitet. Med Suunto Spartan Ultra, kan du definere din egen intervalltrening på klokka for hver sportsmodus.

Når du definerer intervallene har du fire ting som skal stilles inn:

 • Intervaller: på/av vekslingsbryter som aktiverer intervalltrening, Når vekslingsbryteren er på, legges det et intervalltrening-display til sportsmodusen din.
 • Repetisjoner: antall intervall + restitusjon-sett du ønsker å fullføre.
 • Intervaller: lengden av høy-intensitetsintervallet basert avstand eller varighet.
 • Restitusjon: lengden av hvileperioden mellom intervaller basert på avstand eller varighet.

Husk at hvis du bruker avstand for å definere intervallene må du være i en sportsmodus som måler avstand. Målingen kan baseres på GPS, fra en fot- eller sykkel-POD, for eksempel.

MERK:

Hvis du bruker intervaller kan du aktivere navigering.

For å trene med intervaller:

 1. Før du starter en treningsregistrering, sveip opp eller trykk på den nedre knappen for å åpne sportsmodusalternativene.
 2. Bla til Intervaller og trykk på ikonet eller trykk på midttasten.
 3. Veksle intervaller på og juster innstillingene beskrevet ovenfor.

  Innstillinger for intervalltrening

 4. Bla tilbake for å starte visning og start treningen som vanlig.

 5. Sveip til venstre eller trykk på midtknappen inntil du ser intervall-displayet og trykk den øvre knappen når du er klar til å starte intervalltrening

  Start intervalltrening

 6. Hvis du ønsker å stoppe intervalltrening før du har fullført alle repetisjonene, hold midtknappen nede for å åpne sportsmodusalternativene og veksle av Intervaller.

MERK:

Når du er i intervallskjermen, virker knapper som normalt, for eksempel hvis du trykker på den øvre knappen pauser du treningsregistrering, ikke bare intervalltrening.

Etter at du har stoppet treningsregistrering blir intervalltrening automatisk vekslet av for den sportsmodusen. Imidlertid blir de andre innstillingene opprettholdt slik at du enkelt kan starte den samme treningsrutinen neste gang du bruker sportsmodusen.

Pulssoner

Pulssoner er definert som prosentandelområder basert på maksimum puls (maks HR).

Som standard er maks HR kalkulert ved bruk av standard ligning: 220 - din alder. Hvis du kjenner din faktiske makspuls, bør du justere standardverdien tilsvarende.

Suunto Spartan Ultra har standard og aktivitetsspesifikke HR-soner. Standardsonene kan brukes til alle aktiviteter, men for mer avansert trening, kan du bruke spesifikke HR-soner for løping og sykling.

Still inn maks hjerterytme

Still inn maksimal hjerterytme fra innstillingene under Trening » Intensitetssoner » Standard soner

 1. Trykk på maks hjerterytme (høyeste verdi, spm) eller trykk på midttasten.
 2. Velg ny maksimal HR ved å sveipe opp eller ned eller ved å trykke på de øvre høyre eller nedre høyre knappene.

Default Max HR

 1. Trykk på valget eller trykk på midttasten.
 2. For å gå ut av HR-sonevisningen sveip til høyre eller hold midtre knapp trykket.
MERK:

Du kan også stille inn maksimal HR fra innstillingene under Generelt » Personlig.

Still inn standard pulssoner

Still inn standard pulssoner fra innstillingene under Trening » Intensitetssoner » Standard soner

 1. Rull opp/ned og trykk på midtknappen når den pulssonen du ønsker å endre er merket.
 2. Velg ny pulssone ved å sveipe opp eller ned eller ved å trykke på de øvre høyre eller nedre høyre knappene.

Default HR zone

 1. Trykk på valget eller trykk på midttasten.
 2. For å gå ut av HR-sonevisningen sveip til høyre eller hold midtre knapp trykket.

  MERK:

  Valg av Tilbakestill i HR-sonevisningen vil tilbakestille HR-sonene til standardverdien.

Still inn aktivitetsspesifikke pulssoner

Still inn aktivitetsspesifikke pulssoner fra innstillingene under Trening » Intensitetssoner » Avanserte soner

 1. Trykk på aktiviteten (løping eller sykling) som du ønsker å redigere og trykk på midtknappen når aktiviteten er merket.
 2. Trykk den midtre knappen for å slå pulssonene på.
 3. Rull opp/ned og trykk på midtknappen når den pulssonen du ønsker å endre er merket.
 4. Velg ny pulssone ved å sveipe opp eller ned eller ved å trykke på de øvre høyre eller nedre høyre knappene.

Advanced HR Zone

 1. Trykk på valget eller trykk på midttasten.
 2. For å gå ut av HR-sonevisningen sveip til høyre eller hold midtre knapp trykket.

Bruke pulssoner under trening

Når du registrerer en trening (se Registrere en øvelse), vises en pulssonemåler, delt inn i fem deler, rundt den ytre kanten på sportsmodusdisplayet (for alle sportsmoduser som støtter HR). Måleren indikerer i hvilken HR-sone du aktuelt trener i ved å lyse opp den tilsvarende delen. Den lille pilen i måleren indikerer hvor du er innenfor soneområdet.

Zone gauge

I tillegg finnes et tilegnet display for HR-soner i sportsmodusens standarddisplay. Sonedisplayet viser aktuell pulssone i midtfeltet, hvor lenge du har vært i denne sonen og hvor langt borte du er i slag per minutt til neste soner opp og ned. Bakgrunnsfargen til søylen indikerer også hvilken pulssone du trener i.

Zone display

I treningssammendraget vil du få en oversikt over hvor mye tid du har tilbrakt i hver sone.