Suunto Spartan Ultra Brukerhåndbok - 1.9

Ruter

Du kan bruke Suunto Spartan Ultra til å navigere ruter. Planlegg ruten din i Suunto Movescount og overfør den til klokka med neste synkronisering.

Slik navigerer du en rute:

  1. Sveip ned eller trykk på den øvre tasten for å åpne startenheten.
  2. Bla til Navigasjon og trykk på ikonet eller trykk på midttasten.

Navigation icon

  1. Bla til Ruter og trykk på midtknappen for å åpne listen over ruter.

Routes list

  1. Bla til ruten du ønsker å navigere til og trykk på midtknappen.
  2. Trykk på den øvre knappen for å starte navigeringen.
  3. Trykk på den øvre knappen igjen for å stoppe navigeringen.

Trykk på skjermen for å bytte mellom oversiktskartet og en mer detaljert visning.

Route overview

I den detaljerte visningen, zoom inn og ut ved å trykke på skjermen eller holde midtknappen nede. Juster zoomnivået med øvre og nedre taster.

Route zoom

Mens du er i navigasjonsskjermen, kan du sveipe opp fra bunnen av skjermen eller trykke på den nedre knappen for å åpne en liste over snarveier. Snarveiene gir deg hurtig tilgang til navigasjonshandlingene, slik som å lagre den aktuelle lokasjonen eller velge en annen rute som skal navigeres.

Alle sportsmoduser med GPS har også et rutevalg-alternativ. Se Navigering under trening.

Høydenavigasjon

Hvis du navigerer en rute som har høydeinformasjon, kan du også navigere basert på oppstigning og nedstigning med bruk av stigningsprofil-displayet. Når du er i hovednavigasjon-displayet (hvor du ser ruten din), sveip til venstre eller trykk midtknappen for å bytte til stigningsprofil-display.

Stigningsprofil-displayet viser deg følgende informasjon:

  • øverst: din gjeldende høyde
  • midt: stigningsprofilen viser din gjeldende posisjon
  • nederst: gjenstående oppstigning eller nedstigning (berør skjermen for å endre visninger)

Altitude navigation

Hvis du avviker for langt fra ruten når du bruker høydenavigering vil klokka gi deg en Utenfor rute melding i stigningsprofil-displayet. Hvis du ser denne meldingen, bla til rutenavigasjon-displayet for å kommet tilbake til sporet før du fortsetter med høydenavigasjon.