Suunto Spartan Ultra Brukerhåndbok - 1.11

Vis tema

For å øke leseligheten på klokkeskjermen under trening eller navigering, kan du skifte mellom lyse og mørke temaer.

Med det lyse temaet er skjermbakgrunnen lys og tallene mørke.

Med det mørke temaet er kontrasten omvendt, med bakgrunnen mørk og tallene lyse.

Temaet er en global innstilling som du kan endre i klokka fra en av sportsmodusalternativene eller fra navigasjonsinnstillingene.

For å endre display-tema i sportsmodusalternativer:

  1. Gå til en sportsmodus og sveip opp eller trykk den nedre knappen for å åpne sportsmodusalternativene.
  2. Bla ned til Tema og trykk på midtknappen.
  3. Bla mellom Lys og Mørkt ved å sveipe opp eller ned eller ved å trykke på de øvre eller nedre knappene, og godta med midtknappen.
  4. Bla opp igjen for å avslutte sportsmodusalternativer, og start (eller avslutt) sportsmodus.

For endre skjermtema i navigasjonsinnstillinger:

  1. Sveip ned eller trykk på den øvre tasten for å åpne startenheten.
  2. Bla til Navigasjon og trykk på ikonet eller trykk på midttasten.
  3. Bla ned til temainnstillingene som beskrevet ovenfor og endre de etter eget ønske. Avslutt navigasjonsinnstillingene ved å holde midtknappen nede.
  4. Avslutt navigasjonsinnstillingene ved å holde midtknappen nede.