Suunto Spartan Ultra Gabay sa User - 1.12

Interval training

Interval training

Ang mga interval na ehersisyo ay isang karaniwang anyo ng pagsasanay na binubuo ng paulit-ulit na mga set ng mga high at low intensity na pagsisikap. Sa Suunto Spartan Ultra, maaari mong tukuyin sa relo ang iyong sariling interval training para sa bawat sport mode.

Kapag tinutukoy ang iyong mga interval, mayroon kang apat na item na ise-set:

 • Mga interval: on/off na toggle na magpapagana sa interval training. Kapag na-toggle on mo ito, idadagdag sa iyong sport mode ang isang display ng interval training.
 • Mga pag-uulit: ang bilang ng interval + mga set ng pahinga na gusto mong gawin.
 • Interval: ang haba ng iyong high intensity na interval, batay sa distansya o tagal.
 • Pahinga: ang haba ng iyong pahinga sa pagitan ng mga interval, batay sa distansya o tagal.

Isaisip na kung gagamitin mo ang distansya upang tukuyin ang iyong mga interval, kailangan ay nasa isa kang sport mode na sumusukat ng distansya. Ang pagsukat ay maaaring batay sa GPS, o mula sa isang foot o bike POD, halimbawa.

PAALALA:

Kung gumagamit ka ng mga interval, hindi mo maaaring i-activate ang navigation.

Upang magsanay gamit ang mga interval:

 1. Bago mo simulan ang isang pag-record ng ehersisyo, mag-swipe pababa o pindutin ang lower button upang buksan ang mga opsyon sa sport mode.
 2. Mag-scroll pababa sa Intervals (Mga interval) at i-tap ang setting o pindutin ang middle button.
 3. I-toggle on ang mga interval at ayusin ang mga setting na inilarawan sa itaas.

  Mga setting ng interval training

 4. Mag-scroll pabalik hanggang sa start view at simulan ang iyong ehersisyo bilang normal.

 5. Mag-swipe pakaliwa o pindutin ang middle button hanggang sa maabot mo ang display ng mga interval at pindutin ang upper button kapag handa ka nang simulan ang iyong interval training.

  Simula ng interval training

 6. Kung nais mong itigil ang interval training bago mo makumpleto ang lahat ng iyong mga pag-uulit, panatilihing nakapindot ang middle button upang buksan ang mga opsyon ng sport mode at i-toggle off Intervals (Mga interval).

PAALALA:

Habang ikaw ay nasa display ng mga interval, gagana nang normal ang mga button, halimbawa, ipo-pause ng pagpindot sa upper button ang pag-record ng ehersisyo, hindi lang ang interval training.

Pagkatapos mong ihinto ang iyong pag-record ng ehersisyo, ang interval training ay awtomatikong mai-toggle off para sa sport mode na iyan. Gayunpaman, ang iba pang mga setting ay mananatili para maaari mong madaling simulan ang parehong pag-eehersisyo sa susunod na gagamitin mo ang sport mode.

Mga lugar ng tibok ng puso

Ang mga heart rate zone ay binibigyang-kahulugan bilang mga hanay ng porsyento batay sa iyong maximum heart rate (max HR).

Ang iyong max HR ay kinakalkula, bilang default, gamit ang karaniwang equation: 220 - ang edad mo. Kung alam mo ang iyong eksaktong max HR, dapat mong i-adjust ang default na value nang naaayon.

Suunto Spartan Ultra ay may default at partikular sa aktibidad na mga HR zone. Ang mga default na zone ay maaaring gamitin para sa lahat ng aktibidad, pero sa mas advanced na pagsasanay, maaari mong gamitin ang mga partikular na HR zone para sa mga aktibidad na pagtakbo at pagbibisikleta.

Itakda ang max HR

Itakda ang iyong maximum HR sa mga setting sa ilalim ng Training » Intensity zones » Default zones

 1. I-tap ang max HR (pinakamataas na value, bpm) o pindutin ang middle button.
 2. Piliin ang bago mong max HR sa pamamagitan ng pag-swipe pataas o pababa o sa pamamagitan ng pagpindot sa upper right o lower right button.

Default Max HR

 1. I-tap ang napili mo o pindutin ang middle button.
 2. Upang lumabas sa view ng mga HR zone, mag-swipe pakanan o pindutin nang matagal ang middle button.
PAALALA:

Maaari mo ring itakda ang iyong maximum HR sa mga setting sa ilalim ng General (Pangkalahatan) » Personal.

Itakda ang default na mga HR zone

Itakda ang iyong default na mga HR zone mula sa mga setting sa ilalim ng Training » Intensity zones » Default zones

 1. Mag-scroll pataas/pababa at i-tap o pindutin ang middle button kapag naka-highlight na ang HR zone na gusto mong piliin.
 2. Piliin ang bago mong HR zone sa pamamagitan ng pag-swipe pataas o pababa o sa pamamagitan ng pagpindot sa upper right o lower right button.

Default HR zone

 1. I-tap ang napili mo o pindutin ang middle button.
 2. Upang lumabas sa view ng mga HR zone, mag-swipe pakanan o pindutin nang matagal ang middle button.

  PAALALA:

  Ang pagpili sa Reset sa view ng mga HR zone ay magre-reset sa mga HR zone sa default na value.

Itakda ang mga partikular sa aktibidad na HR zone

Itakda ang mga HR zone na partikular sa iyong aktibidad sa mga setting sa ilalim ng Training » Intensity zones » Advanced zones

 1. I-tap ang aktibidad (pagtakbo o pagbibisikleta) na gusto mong i-edit o pindutin ang middle button kapag naka-highlight na ang aktibidad.
 2. Pindutin ang middle button upang magpalipat-lipat sa mga HR zone.
 3. Mag-scroll pataas/pababa at i-tap o pindutin ang middle button kapag naka-highlight na ang HR zone na gusto mong piliin.
 4. Piliin ang bago mong HR zone sa pamamagitan ng pag-swipe pataas o pababa o sa pamamagitan ngpagpindot sa upper right o lower right button.

Advanced HR Zone

 1. I-tap ang napili mo o pindutin ang middle button.
 2. Upang lumabas sa view ng mga HR zone, mag-swipe pakanan o pindutin nang matagal ang middle button.

Paggamit sa mga HR zone kapag nag-eehersisyo

Kapag ni-record mo ang isang ehersisyo (tingnan ang Pagre-record ng isang ehersisyo), ang isang panukat ng HR zone, na nahahati sa limang seksyon, ay ipinapakita sa palibot ng panlabas na gilid ng sport mode display (para sa lahat ng sport mode na sumusuporta sa HR). Isinasaad ng panukat kung saang HR zone ka kasalukuyang nagsasanay sa pamamagitan ng pagpapailaw sa katugmang seksyon. Isinasaad ng maliit na arrow sa panukat kung nasaan ka sa loob ng zone range.

Zone gauge

Bilang karagdagan, may nakalaang display para sa mga HR zone sa default display ng sport mode. Ipinapakita ng zone display ang kasalukuyan mong mga HR zone sa middle field, gaano ka na katagal sa zone na iyon, at gaano ka kalayo sa susunod na mga zone pataas at pababa sa mga tibok bawat minuto. Isinasaad din ng kulay sa background ng bar kung saang HR zone ka nagsasanay.

Zone display

Sa buod ng ehersisyo, makakakuha ka ng isang detalyadong impormasyon tungkol sa kung gaano katagal ang ginugol mo sa bawat zone.