Share

SIEDZIBA GŁÓWNA SUUNTO

Suunto 
Tammiston kauppatie 7 A
FI-01510 Vantaa
Finlandia
Tel. +358 9 875 870
Faks +358 9 875 87 300

Poszukujących pomocy klientów zapraszamy do kontaktu z naszym działem pomocy technicznej. Pracownicy tego działu udzielają pomocy związanej z produktami i usługami. 

Osoby zastanawiające się, gdzie można kupić produkty Suunto, odsyłamy do zakładki Gdzie kupić.

Z Amer Sports Corporation można skontaktować się za pośrednictwem witryny www.amersports.com.