Share

Do nurkowania w obiegu zamkniętym

  • Niemonitorujący komputer nurkowy z punktami regulacyjnymi i dedykowanym trybem aparatu oddechowego o obiegu zamkniętym (CCR)
  • Możliwość konfiguracji do 3 różnych środków rozcieńczających
  • Zmienne punkty regulacyjne, a także niestandardowe punkty regulacyjne podczas nurkowania
  • Automatyczne przełączanie punktów regulacyjnych na określonych głębokościach
  • Możliwość przejścia na tryb obiegu otwartego w przypadku awarii