Share

Planowane aktualizacje oprogramowania Suunto Spartan i serwisu Movescount

Jeszcze w tym roku i w 2017 roku będziemy nieustannie dążyć do udoskonalania funkcji Suunto Spartan. Na podstawie opinii użytkowników, które otrzymaliśmy w toku ankiety „Spartan nabiera mocy”, wprowadziliśmy zmiany do planu rozwoju Suunto Spartan. Najpierw uzupełnimy funkcje, które zapowiedzieliśmy w oryginalnej specyfikacji kolekcji Spartan, a następnie będziemy rozwijać produkty tej kolekcji, bazując na opiniach użytkowników. Za każdym razem kiedy użytkownik podłączy zegarek do komputera przy użyciu kabla USB aplikacja Suuntolink automatycznie powiadomi go o dostępności aktualizacji oprogramowania.

1 marca - Nowe opcje personalizacji trybów sportowych, wykresy tętna, wysokości i prędkości oraz nawigacja względem punktów POI

Nowe opcje personalizacji trybu sportowego

 • można teraz wykorzystać do 7 pól danych na ekranie,
 • dostępne nowe opcje personalizacji (tj. moc w ciągu 10 s i 30 s).
 • pływanie w basenie: można teraz dostosować parametr długości basenu.

Wykresy w fabrycznych trybach sportowych (aktywność i podsumowanie) dla prędkości, tętna i wysokości

Określanie i zapisywanie interesujących punktów w widoku nawigacji. (faza 1 funkcji POI, faza 2: podczas ćwiczenia)

Nowa wizualizacja umożliwiająca zobaczenie i zsynchronizowanie dostępnych czujników POD podczas ćwiczenia

Automatyczna kalibracja nożnego czujnika POD

Nowe funkcje codzienne (dostępne przez całą dobę, 7 dni w tygodniu)

 • Dodany odczyt energii aktywności ruchowej & metabolicznej prezentujący zużycie energii podczas ćwiczenia & licznik kroków
 • Dodane łączne dzienne zużycie kalorii (oprócz liczby kalorii spalonych podczas aktywności)
 • Podsumowanie tygodniowe (i średnia dzienna) zużycia energii
 • Dodane rejestrowanie energii aktywności ruchowej w funkcji czasu (aplikacja Suunto Movescount App)
 • Liczba kroków i zużyta energia w funkcji czasu (aplikacja Suunto Movescount App)

Ulepszenia/poprawki:

 • Bardziej dokładny odczyt tętna i tempa spalania kalorii na podstawie tętna
 • Obsługa pustych pól w widokach trybu sportowego
 • Zamrożenie wysokości, gdy zegarek jest nieruchomy
 • Spójniejszy monitoring tętna (ograniczenie utrat odczytu tętna)
 • Ekrany trybu sportowego typu pozytyw (na białym tle)
 • Tryb lotniczy teraz łatwiejszy do znalezienia w menu łączności zegarka

W trakcie opracowywania

 • Obsługa treningów interwałowych
 • Nawigacja według punktów POI podczas ćwiczenia
 • Nawigacja według wysokości
 • Codzienne informacje treningowe dostępne non-stop w serwisie Suunto Movescount.com

25 STYCZNIA - USPRAWNIENIA GPS

Aktualizacja wydajności GPS:

Nowe funkcje:
Nowa opcja trybu sportowego służąca do korzystania z systemu GLONASS w trybie dokładności NAJLEPSZA odbiornika GPS

Udoskonalenia:
Nowe oprogramowanie sprzętowe GPS zwiększające dokładność śledzenia

Poprawione błędy:
Naprawiony problem z synchronizacją zegarka, który powodował zatrzymywanie rozpoczęcia ćwiczenia

AKTUALIZACJA 19 GRUDNIA: DOSTOSOWANIE TRYBU SPORTOWEGO

Nowe funkcje:

Funkcja personalizacji trybu sportowego jest dostarczana etapami. Pragniemy poinformować o zawartości pierwszej części, by umożliwić jak najlepsze wykorzystanie tej funkcji. Aby sprawnie przeprowadzić aktualizację, prosimy wykonać kroki podane poniżej.

Krok 1. Zaktualizuj oprogramowanie SuuntoLink:
1. Nie łącz zegarka z komputerem aż do zaktualizowania oprogramowania SuuntoLink.
2. Uruchom oprogramowanie SuuntoLink na komputerze.
3. Oprogramowanie SuuntoLink wyświetli prośbę o aktualizację. Kliknij przycisk aktualizacji. Potwierdź, że oprogramowanie SuuntoLink jest w wersji 2.1.50 lub nowszej. Aby zobaczyć numer wersji oprogramowania SuuntoLink, wybierz opcję „About” (Informacje) w ustawieniach programu SuuntoLink.

Krok 2. Zaktualizuj zegarek Suunto Spartan:
1. Podłącz zegarek Suunto Spartan Ultra lub Spartan Sport do komputera, korzystając z dostarczonego kabla USB.
2. SuuntoLink otwiera się automatycznie po podłączeniu zegarka.
3. Oprogramowanie SuuntoLink wyświetli prośbę o aktualizację oprogramowania.
Uwaga: Jeśli masz niezsynchronizowane aktywności Move na zegarku, najpierw je zsynchronizuj, a następnie zainstaluj aktualizację.

Szczegóły pierwszej fazy personalizacji trybu sportowego:

 • Możesz utworzyć i dostosować nowe tryby sportowe za pomocą serwisu Suunto Movescount.com (po zalogowaniu)
  • Upewnij się, że wersja oprogramowania zegarka Suunto Spartan Ultra i Suunto Spartan Sport to (1.6.10)
  • Nowe tryby można utworzyć dla wszystkich form aktywności dostępnych w serwisie Suunto Movescount. Dla każdej formy aktywności można utworzyć po kilka nowych trybów. Można utworzyć do 19 trybów sportowych, aby następnie jednocześnie zsynchronizować je z zegarkiem Spartan.
  • Każdy nowy spersonalizowany tryb sportowy można nazwać i po zsynchronizowaniu będzie on widoczny na krótkiej liście trybu sportowego, widocznej na zegarku Spartan na początku ćwiczenia.
 •  Funkcje tworzonych trybów:
  • Można zmodyfikować trzy rodzaje ekranów: ekran zawierający 4 pola, 5 pól lub tabelę okrążenia z 3 kolumnami. Obecnie nie można dodawać ani usuwać ekranów. Jeśli w danym trybie sportowym wykorzystywany jest odbiornik GPS, dodatkowo w trakcie ćwiczenia wyświetlana jest ścieżka powrotna.
  • Zaawansowane ustawienia można modyfikować w personalizowanych trybach, a także w standardowych trybach Suunto.
  • Na spersonalizowanych ekranach można użyć ponad 30 zmiennych. Dostępne są m.in. nowe zmienne, których brak w standardowych trybach Suunto. (wysokość, EPOC, PTE, temperatura i godzina).

Dodatkowe funkcje zawarte w aktualizacji:

Wysokość i trendy barometryczne w zegarku Suunto Spartan Ultra
Śledzenie zmian wysokości i warunków pogodowych w widoku dziennym.

 • Wyświetlanie planowanych aktywności Move z serwisu Suunto Movescount na zegarku Spartan
 • Wyświetlanie podsumowania 4 form aktywności najczęściej występujących w ciągu ostatnich 30 dni
 • Ustawianie na zegarku docelowych liczb kroków i kalorii w ramach aktywności

Udoskonalenia

 • W widoku aktywności widoczna jest informacja o kaloriach spalonych podczas danej aktywności, a nie łączna liczba spalonych kalorii. Kalorie spalane podczas podstawowej przemiany materii są widoczne na ekranie ustalania celu
 • Spartan Ultra: funkcja wysokości GPS przy prędkości powyżej 300 km/h, która przedstawia wysokość w samolotach z kabiną ciśnieniową
 • Wyświetlane jest ostrzeżenie, gdy aktywny jest tryb samolotowy, przy próbie zsynchronizowania z serwisem Suunto Movescount lub sparowania czujnika.

Poprawione błędy

 • Naprawiony problem z blokowaniem w trybie treningowym
 • Dodano brakującą nazwę do ekranu wyboru języka czeskiego
 • Usunięto dodatkowe zmiany wiersza w powiadomieniach w językach azjatyckich
 • Ekran podręczny okrążenia zawsze jest zamykany po 8 sekundach
 • Format czasu budzika jest zgodny z ustawieniem trybu 24-godzinnego
 • Naprawione szerokości i pozycje pasujące do prefiksu „MAX” w oknie okrążenia
 • Automatyczne wstrzymywanie nie jest już włączane przy utracie sygnału GPS
 • Naprawiona awaria uruchomienia ćwiczenia przy definiowaniu celu
 • Poprawione francuskie tłumaczenie zwrotu „podświetlenie w trybie gotowości”
 • Czas wyświetlania ekranu podręcznego trybu biegania interwałowego nie jest już zerowy
 • Czujnik mocy pedałowania współpracuje obecnie z innymi czujnikami

Wydanie aktualizacji Suunto Movescount - nowe funkcje

 • Obsługa personalizacji trybu sportowego Spartan

AKTUALIZACJA Z 30 LISTOPADA: NARZĘDZIE DO ŚLEDZENIA POSTĘPÓW I REKORDY OSOBISTE W SERWISIE SUUNTO MOVESCOUNT

Narzędzie wspomagające postęp w serwisie Suunto Movescount
Aktualizacja ta da ci możliwość uzyskania odpowiedzi na istotne pytanie: czy jestem coraz lepszy? Narzędzie do śledzenia postępów obejmuje 7 sportów i ponad 100 wskaźników, które służą do monitorowania długoterminowej poprawy wyników.

 • Narzędzie do śledzenia postępów pokazuje trendy w bieganiu, jeździe na rowerze, kolarstwie górskim, pływaniu, pływaniu w wodach otwartych, bieganiu w terenie i triathlonie.
 • Wyniki każdego ze sportów mierzone są według 4 do 20 wskaźników umożliwiających śledzenie postępu w wybranym okresie.
 • Wskaźniki podlegają automatycznej analizie, ułatwiając tym samym śledzenie na przykład Twojego 20-minutowego testu FTP podczas treningów kolarskich czy cotygodniowych biegów długodystansowych.
 • Postępy można przeglądać na wybranym poziomie intensywności korzystając z możliwości filtrowania informacji o tętnie.


Rekordy osobiste w Suunto Movescount
Rekordy osobiste pomogą Ci odpowiedzieć na pytanie: jak dobry jestem? Rekordy pokazują, jak Twoje wyniki wypadają w porównaniu do wyników osób z tej samej grupy wiekowej.

 • Narzędzie wyświetla rekordy osobiste, tzw. życiówki, w bieganiu, jeździe na rowerze, kolarstwie górskim, pływaniu, pływaniu w wodach otwartych, biegach przełajowych i triathlonie.
 • Rekordy osobiste są przedstawiane w poziomach i procentach, w porównaniu z grupą wiekową.
 • Rekordy osobiste można wyświetlać w odniesieniu do bieżącego roku lub całej swojej historii wyników.

Aktualizacja z 10 listopada: Ulepszenia funkcji GPS, udoskonalona spójność pomiaru tętna oraz polepszenie jakości przekazu danych sportowych.

Aktualizacja oprogramowania Spartan Ultra & Spartan Sport do wersji 1.4.6

Udoskonalenia

 • Poprawka filtrowania sygnału GPS, zmniejszenie liczby przypadków z dużymi odchyleniami w nawigacji GPS, których doświadczyło wielu użytkowników.
 • Dane aktywności Move skompresowane, aby umożliwić wyświetlanie większej ilości treningów w dziennikach na zegarku
 • Udoskonalenie jakości pomiaru kadencji biegu rejestrowanej na zegarku, poprzez wyeliminowanie nagłych skoków i spadków wartości
 • Poprawki zapobiegające niepożądanym resetom zegarka podczas aktualizacji oprogramowania

Nowe funkcje

 • Funkcja autopauzy zatrzymuje rejestrowanie aktywności, gdy prędkość spada prawie do zera. Funkcja ta znajduje się w opcjach ćwiczeń w zegarku lub w ustawieniach trybu sportowego w serwisie Movescount.com.
 • Czas trwania obciążenia treningowego jest teraz wyświetlany w bardziej precyzyjny sposób z dokładnością do jednej minuty.
 • Nowy widok tygodniowego podsumowania kroków z lewej strony dziennego widoku aktywności

Poprawki błędów

 • Spójniejszy pomiar tętna podczas treningów. Ta poprawka ma na celu wyeliminowanie zaników pomiaru tętna, z którymi spotykają się niektórzy użytkownicy.
 • Brak utraty ustawień deklinacji kompasu po synchronizacji z Movescount
 • Precyzyjne obliczanie czasu regeneracji
 • Niezgodność pokonanego dystansu pływackiego z podsumowaniem w serwisie Movescount
 • Brak wyświetlania podglądu zmian w triatlonie
 • Brak odczytu mocy pedałowania podczas kolarskiego etapu triatlonu
 • Brak odczytu zmiany wysokości w aktywności Triatlon
 • Brak odczytu wysokości podczas pływania w wodach otwartych
 • Wyeliminowano problem nawigacji podczas biegania
 • Stoper wyświetla przycisk reset nawet wtedy, gdy naliczony czas jest już równy zero
 • Brak zapisu typu aktywności Move

Rozpoznane problemy

 • Wyświetlanie mocy pedałowania z interwałami w postaci różnych dyscyplin powoduje utratę kolorów w interfejsie użytkownika, aż do ich odświeżenia poprzez przewijanie
 • W trybie pływania w wodach otwartych wyświetlana jest wysokość n.p.m.

AKTUALIZACJA Z 3 PAŹDZIERNIKA: INFORMACJE TRENINGOWE OD SPOŁECZNOŚCI W SERWISIE MOVESCOUNT.COM

Informacje treningowe od społeczności
Informacje treningowe od społeczności pomogą Ci znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytanie: Jak stać się lepszym? Na przykład: co powinienem zrobić, aby przebiec maraton w czasie poniżej 3 godzin, lub czy ukończenie wyścigu o długości połowy dystansu Ironman w czasie 5 godzin oznacza, że dam radę pokonać cały dystans zawodów Ironman w czasie poniżej 11 godzin?

 • Wskazówki treningowe są przedstawione dla wybranych celów
 • Dostępne są cele dla takich dyscyplin jak bieganie, kolarstwo, triatlon, kolarstwo górskie czy biegi przełajowe.
 • Wskazówki treningowe opierają się na tysiącach sesji treningowych, które pokazują jak trenują inni, aby osiągnąć podobne cele.

Poziomy celów przedstawiono w postaci wartości porównawczych dla innych dystansów, na przykład, jeśli celem ustanowisz pokonanie maratonu w czasie poniżej 3 godzin, wynik ten może zostać przekształcony w inny cel, jakim jest przebiegnięcie półmaratonu w czasie 1 godziny i 24 minut.

Ustaliliśmy, że ilość odpowiednich danych dotyczących pływania w wodach otwartych i w basenie nie była wystarczająca, aby zapewnić odpowiednią wiarygodność informacji w celu włączenia ich do Informacji treningowych społeczności. 

AKTUALIZACJA Z 27 PAŹDZIERNIKA: APLIKACJA SUUNTO MOVESCOUNT DLA URZĄDZEŃ Z SYSTEMEM ANDROID OBSŁUGUJE TERAZ SUUNTO SPARTAN ULTRA I SUUNTO SPARTAN SPORT

Aplikacja Suunto Movescount dla urządzeń z systemem Android obsługuje teraz zegarki Suunto Spartan Ultra & Suunto Spartan Sport. Aktualizacja ta obejmuje również poprawę funkcjonalności połączenia Bluetooth, nawigacji po aplikacjach i niezawodności powiadomień. Pobierz aplikacje w sklepie Google Play.

Aplikacja została przetestowana na urządzeniach z systemem Android wymienionymi w sąsiedniej tabeli.

AKTUALIZACJA 12 PAŹDZIERNIKA: MODYFIKACJA USTAWIEŃ TRYBU SPORTOWEGO

Można zmieniać ustawienia trybu sportowego
Za pomocą tej aktualizacji można zmienić domyślne ustawienia trybów sportowych w zegarkach Suunto Spartan Ultra i Suunto Spartan Sport. Ustawienia te obejmują np.: dokładność GPS, automatyczne „łapanie" okrążenia i połączone czujniki POD.

To zaledwie pierwszy krok w zakresie personalizacji trybu sportowego. Następnie można utworzyć własne tryby sportowe i zmienić pola danych oraz ekrany według swoich preferencji. Pełna obsługa personalizacji ustawień ma wejść pod koniec tego roku.

Nowe tryby sportowe i aktualizacje dotychczasowych
Na podstawie opinii naszych użytkowników zaoferujemy nowe tryby sportowe, takie jak tryb pływania bez pomiaru tętna czy tryb biegania w terenie z pomiarem mocy. Ponadto wprowadzimy kilka aktualizacji w dotychczasowych trybach, polegających między innymi na dodaniu kadencji w trybach biegania.

Domyślne ustawienia trybów sportowych będzie można zmieniać w sekcji Watches (Zegarki) serwisu Suunto Movescount.

Ostateczne dopracowywanie i testowanie zgodności Suunto Spartan z aplikacją Movecount dla systemu Android jest kontynuowane. Aktualizacja ta zostanie opublikowana, kiedy tylko będzie gotowa.

AKTUALIZACJA 28 WRZEŚNIA: UDOSKONALENIA W ZAKRESIE CODZIENNEGO KORZYSTANIA ORAZ FUNKCJI TRENINGOWYCH I TRENINGU WZAJEMNEGO W SUUNTO MOVESCOUNT.COM

Nowe funkcje w zegarkach Suunto Spartan Ultra i Suunto Spartan Sport

Budzik
Możesz skonfigurować budzik do włączania jednokrotnego, każdego dnia lub tylko w dni powszednie.

Wskaźnik naładowania baterii w trakcie ćwiczenia
Możesz szybko sprawdzić stan naładowania baterii, dotykając ekranu podczas ćwiczenia. Ekran podręczny przedstawia aktualną godzinę i stan baterii.

Śledzenie samopoczucia w celu uniknięcia przetrenowania.
Po zakończeniu rejestracji można określić samopoczucie towarzyszące treningowi. Śledzenie trendu samopoczucia pomaga w uniknięciu przetrenowania. Długoterminowe trendy samopoczucia można wyświetlać w serwisie Suunto Movescount.com.

Usuwanie dzienników, których nie chcesz przechowywać.
W przypadkach, w których rozpocząłeś zapisywanie przypadkowo lub zapisałeś aktywność, której nie chcesz synchronizować z Suunto Movescount.com, możesz usunąć dany dziennik natychmiast po zatrzymaniu zapisu. Możesz też usunąć dziennik z listy poprzez przewinięcie do końca listy dzienników i dotknięcie przycisku usuwania.

Czytaj pełną treść powiadomienia
Sparuj zegarek Suunto Spartan z urządzeniem mobilnym za pomocą aplikacji Suunto Movescount App, w celu uzyskania powiadomień na zegarek. Po wyświetleniu powiadomienia na ekranach podręcznych możesz przesunąć palcem w górę, aby przeczytać cały tekst.

Wybór koloru ekranu zegarka
Każdy styl ekranu zegarka jest dostępny w wielu motywach kolorystycznych, co umożliwi dostosowanie zegarka do własnych preferencji.

Opóźnienie kalibracji czujnika rowerowego Suunto Bike Sensor.
Niestety nastąpiło opóźnienie w udostępnieniu funkcji możliwości kalibracji czujnika rowerowego Suunto Bike Sensor. Zostanie ona udostępniona w ramach kolejnych aktualizacji. Przepraszamy za tę niedogodność.

Narzędzia treningowe i usprawniona nawigacja w serwisie Suunto Movescount.com

Narzędzia treningowe w Suunto Movescount.com:

 • Członkowie serwisu Movescount mogą tworzyć profile trenerskie.
 • Trenerzy mogą nadzorować treningi sportowców za pomocą narzędzi do podsumowań & analiz.
 • Trenerzy również mogą tworzyć plany treningowe dla swoich podopiecznych, korzystając z nowego narzędzia do planowania tygodniowego.
 • Trenerzy mogą rozmawiać online prywatnie ze swoimi podopiecznymi.
 • Konta sportowców mogą być prywatne (lub publiczne) i tylko ich trener może uzyskać dostęp do ich danych.
 • Załóż swój profil trenerski na podstawie ustawień w Suunto Movescount.com


Udoskonalenie nawigacji w Suunto Movescount.com:
Możesz łatwo znaleźć statystykę roczną/miesięczną i uzyskać łatwy dostęp do treści pochodzących od społeczności.

Przeczytaj pełną treść informacji, dotyczącej tej aktualizacji oprogramowania