Share

Rozwiązania łączności Spartan

Dziękujemy naszym klientom za szybkie przesłanie informacji. Dzięki nim wykryliśmy błędy powodujące problemy z łącznością w niektórych zastosowaniach oprogramowania Suunto Spartan. Szczerze przepraszamy za problemy. Ich naprawienie jest dla nas priorytetem. Rozwiązania znanych problemów są przedstawione poniżej.

Pierwsze uruchomienie oprogramowania Suunto Spartan w systemie Windows 8 bez praw administratora

Obecnie nie można uruchomić oprogramowania Suunto Spartan po raz pierwszy w systemie Windows 8 bez praw administratora do komputera. W najbliższych tygodniach zamierzamy udostępnić rozwiązanie tego problemu.

Jeśli możesz uruchomić po raz pierwszy oprogramowanie SuuntoLink jako administrator, wykonaj następujące kroki:

1. Zamknij oprogramowanie SuuntoLink, klikając przycisk X w lewym górnym narożniku aplikacji
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy skrót Suuntolink na pulpicie lub w menu Start
3. Wybierz opcję „Uruchom jako administrator” i podłącz zegarek Suunto Spartan kablem USB
4. System Windows wyświetli zapytanie „Czy chcesz, aby następujący program…”, wybierz przycisk „Tak”
5. Zostanie wyświetlone nowe okno dialogowe z pytaniem „Czy chcesz teraz zainstalować to oprogramowanie urządzenia?” Wybierz opcję „Instaluj”
6. Oprogramowanie SuuntoLink instaluje sterowniki i uruchamia się
7. Oprogramowanie SuuntoLink rozpoznaje zegarek

Jeśli problem nie ustąpi, można bezpłatnie skonfigurować zegarek, wysyłając go do nas za pomocą internetowego zgłoszenia serwisowego / kontaktując się z naszą pomocą techniczną. Zajmie to około siedmiu dni roboczych. W celu szybszego rozwiązania problemu zalecamy uzyskanie praw administratora do komputera lub skorzystanie z innego komputera.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z www.suunto.com/support

Wersje oprogramowania Suunto Spartan starsze niż 1.1.24 a system Mac OS

Niektóre komputery Mac mogą nie rozpoznawać zegarków Suunto Spartan z oprogramowaniem w wersji starszej niż 1.1.24.

Poniższe kroki mogą rozwiązać ten problem:

1. Spróbuj użyć innego portu USB i upewnij się, że nie używasz koncentratora USB
2. Upewnij się, że używasz najnowszej wersji oprogramowania SuuntoLink (oprogramowanie SuuntoLink proponuje aktualizacje automatycznie)
3. Uruchom ponownie komputer i zresetuj zegarek Spartan poprzez naciśnięcie i przytrzymanie górnego przycisku przez 12 sekund, a następnie spróbuj ponownie

Jeśli problem nie ustąpi, można bezpłatnie skonfigurować zegarek, wysyłając go do nas za pomocą internetowego zgłoszenia serwisowego / kontaktując się z naszą pomocą techniczną. Zajmie to około siedmiu dni roboczych. W celu szybszego rozwiązania problemu zalecamy użycie komputera z systemem Windows do aktualizacji oprogramowania zegarka do najnowszej wersji. Ten problem został rozwiązany w wersjach oprogramowania zegarka począwszy od 1.1.24.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z www.suunto.com/support