Suunto EON Core - Funkcje - Bateria

Suunto EON Core Podręcznik użytkownika

Bateria

Suunto EON Core wyposażony jest w akumulator litowo-jonowy. ‎Akumulator ładuje się poprzez podłączenie Suunto EON Coredo źródła zasilania przy użyciu dołączonego kabla USB. Źródłem zasilania może być port USB komputera albo ‎ładowarka ścienna.

Ikona baterii w prawym górnym rogu wyświetlacza pokazuje stan akumulatora. Po prawej stronie ikony baterii wyświetlany jest szacowany pozostały czas nurkowania w godzinach.

IkonaWyjaśnienie
batteryNormalSzacowany pozostały czas nurkowania wynosi 16 godzin: nie ma natychmiastowej potrzeby doładowania
battery3hrsSzacowany pozostały czas nurkowania wynosi 3 (trzy) godziny lub mniej: wymagane doładowanie
batteryLowSzacowany pozostały czas nurkowania wynosi 1 (jedną) godzinę: wymagane natychmiastowe doładowanie
batteryChargingAkumulator ładuje się pokazując bieżący poziom naładowania jako pozostały czas nurkowania.

Gdy poziom naładowania akumulatora wynosi poniżej 2 (dwóch) godzin, nie wolno rozpoczynać nurkowania z komputerem nurkowymSuunto EON Core. Konieczność naładowania akumulatora sygnalizowana jest przez komunikat pojawiający się na ekranie.

Recharge needed Core