Suunto EON Core Podręcznik użytkownika

Jasność wyświetlacza

Jasność wyświetlacza

Jasność wyświetlacza można dostosować w sekcji Ogólne » Ustawienia urządzenia » Jasność. Wartością domyślną jest 50%. Dostosowanie tej wartości ma bezpośredni wpływ na czas pracy baterii.

PORADA:

Czas ten można znacząco wydłużyć, zmniejszając jasność wyświetlacza.