Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika - 1.6

Specyfikacje techniczne

Wymiary i waga:

 • Długość: 104,6 mm / 10,46 cm
 • Szerokość: 60,5 mm / 2,38 cali
 • Wysokość: 23,1 mm / 0,91 cala
 • Waga: 347 g / 12,2 uncji

Warunki pracy

 • Normalny zakres wysokości: od 0 do 3,000 m / 10,000 stóp nad poziomem morza
 • Temperatura robocza: od 0℃ do 40℃ / od 0,00℃ do 40,00℃
 • Temperatura przechowywania: od -20℃ do +50℃ / od -20,00℃ do +50,00℃
 • Cykl konserwacji: 500 godzin nurkowania lub dwa lata, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej
UWAGA:

Nie wystawiać komputera nurkowego na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych!

Głębokościomierz

 • Czujnik ciśnienia z kompensacją temperaturową
 • Maksymalna głębokość działania: 150 m / 492 stóp (zgodnie z normą EN 13319)
 • Maksymalne ciśnienie statyczne: 15 barów (zgodnie z normą EN 13319 i normą ISO 6425)
 • Dokładność: ± 1% całego zakresu pomiarowego skali lub większa dla głębokości
od 0 do 150 m / 492 stóp przy temperaturze 20°C / 68°F (zgodnie z normą EN 13319)
 • Zakres podawanych głębokości: od 0 do 300 m / 984 stóp
 • Rozdzielczość: 0,1 m od 0 do 100 m / 1 stopa od 0 do 328 stóp; 1 m od 100 do 150 m / 1 stopa od 328 do 392 stóp

Wyświetlanie temperatury

 • Rozdzielczość: 1°C / 1,5 °F
 • Zakres wyświetlania: od -20 do +50°C/ od -4 do +122°F
 • Dokładność: ± 2°C/± 3,6°F w czasie 20 minut od zmiany temperatury

Wyświetlanie w trybie nurkowania z użyciem mieszanki gazów

 • Hel %: 0–95
 • Tlen %: 5–99
 • Wyświetlanie ciśnienia parcjalnego tlenu: 0,0–3,0 barów
 • CNS%: 0–500% z 1% rozdzielczością
 • OTU: 0-500

Inne informacje

 • Czas nurkowania: od 0 do 999 minut
 • Czas na powierzchni: od 0 do 99 godzin 59 minut
 • Licznik nurkowań: od 0 do 99 dla nurkowań powtórzeniowych
 • Czas bezdekompresyjny: od 0 do 99 minut (>99 powyżej 99)
 • Czas wynurzania: od 0 do 999 minut (- - po 999)
 • Głębokości górnych pułapów dekompresji: od 3,0 do 150 m/ od 10 do 14 996,16 cm

Kalendarz

 • Dokładność: ± 25 sekund na miesiąc (przy 20°C/68°F)
 • wyświetlanie w trybie 12h/24h

Kompas

 • Dokładność: +/- 15°
 • Rozdzielczość: 1°
 • Maksymalny przechył: 45 stopni
 • Równowaga: globalna

Stoper

 • Dokładność: 1 sekunda
 • Zakres wyświetlania: 0’00 – 99’59
 • Rozdzielczość: 1 sekunda

Dziennik

 • Częstotliwość próbkowania. 10 sekund
 • Pojemność pamięci: około 200 godzin nurkowania

Model obliczeń dotyczących tkanek

 • Algorytm Suunto Fused™ RGBM (opracowany przez firmę Suunto oraz Dr Bruce'a R. Wienkego)
 • 15 rodzajów tkanek
 • Półokresy saturacji przedziałów tkankowych dla azotu: 1, 2, 5, 10, 20, 40, 80, 120, 160, 240, 320, 400, 480, 560 i 720 minut. Półokresy saturacji i desaturacji są takie same.
 • Aby uzyskać wartości półokresów dla helu, półokresy desaturacji przedziałów tkankowych dzielone są przez stałą wartość.
 • Wartości zmiennej M (zredukowanego gradientu) są oparte na nawykach i naruszeniach związanych z nurkowaniem. Wartości M są śledzone do 100 godzin po nurkowaniu.
 • Obliczenia ekspozycji (CNS% i OTU) są oparte na zaleceniach Dr R.W. Hamiltona oraz przyjętych obecnie tabelach i zasadach dotyczących granicznych wartości ekspozycji czasowej.

Bateria

 • Typ: akumulator litowo-jonowy
 • Czas pracy baterii: w pełni naładowana zapewnia co najmniej 20 godzin czasu nurkowania

Na przewidywany czas pracy baterii wpływ mają następujące warunki:

 • Warunki, w których urządzenie jest obsługiwane i przechowywane (na przykład temperatura/ chłód). W temperaturze niższej niż 10°C/50°F przewidywany czas pracy baterii stanowi około 50-75% czasu pracy w temperaturze 20°C/68°F.
 • Jakość baterii. Niektóre baterie litowe mogą nieoczekiwanie stracić całe napięcie,
czego nie można wykryć wcześniej w testach fabrycznych.
UWAGA:

Niska temperatura lub wewnętrzne utlenienie baterii może spowodować pojawienie się ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania
baterii, nawet jeżeli jej moc jest wystarczająca. W takim przypadku ostrzeżenie zazwyczaj znika po ponownym uruchomieniu trybu nurkowania.

Odbiornik radiowy

 • kompatybilny z technologią Bluetooth® Smart
 • częstotliwość komunikacji: 2,4 GHz
 • zasięg: ok. 3 m / 9,8 stóp