Suunto Spartan Sport Podręcznik użytkownika

Godzina i data

Godzina i data

Godzinę i datę ustawia się podczas pierwszego uruchomienia zegarka. Następnie zegarek wykorzystuje czas GPS do korygowania odchyleń.

Możesz ręcznie dostosować godzinę i datę za pomocą ustawień w obszarze OGÓLNE » Godzina/data, w którym możesz również zmienić format godziny i daty.

Oprócz czasu głównego możesz także użyć podwójnego czasu, aby śledzić czas w różnych miejscach, na przykład, gdy podróżujesz. W obszarze Ogólne » Godzina/data dotknij pozycji 2 strefy czas., aby ustawić strefę czasową poprzez wybór lokalizacji.

Budzik

Zegarek jest wyposażony w budzik, który może się uruchamiać jednokrotnie lub wielokrotnie w określone dni. Włącz alarm za pomocą ustawień w części Ogólne » Godzina/data » Alarm.

Aby ustawić alarm:

  1. Najpierw wybierz, jak często alarm ma się włączać. Dostępne opcje to: Raz: alarm włącza się jednokrotnie w ciągu najbliższej doby, o ustalonej godzinie Dni tygodnia: alarm włącza się o tej samej godzinie od poniedziałku do piątku Codziennie: alarm włącza się o tej samej godzinie codziennie

alarm settings step1

  1. Ustaw godzinę i minutę, a następnie zamknij ustawienia.

alarm settings step2

Gdy włączy się alarm, możesz go wyłączyć lub wybrać opcję drzemki. Czas drzemki to 10 minut, zaś alarm w tym trybie jest powtarzany do 10 razy.

Alarm dismiss snooze

Jeśli pozostawisz włączony alarm, po 30 sekundach automatycznie przejdzie on do trybu drzemki.