Suunto Spartan Sport Podręcznik użytkownika - 1.12

Monitorowanie aktywności

Monitorowanie aktywności

Zegarek monitoruje ogólny poziom aktywności w ciągu dnia. Jest to istotny czynnik, niezależnie od tego, czy chcesz zachować kondycję i zdrowie, czy trenujesz na zbliżające się zawody.

Dobrze jest być aktywnym, ale gdy ciężko trenujesz, musisz pamiętać aby zaplanować dni odpoczynku o niskim poziomie aktywności.

Licznik aktywności automatycznie resetuje się codziennie o północy. Pod koniec tygodnia (w niedzielę) zegarek przedstawia podsumowanie aktywności prezentujące średnią z tygodnia i sumy dzienne.

W widoku zegarka przesuń palcem w górę lub naciśnij przycisk dolny, aby zobaczyć łączną liczbę kroków danego dnia.

Monitorowanie aktywności — Kroki — Spartan

Zegarek liczy kroki za pomocą akcelerometru. Licznik ogólnej liczby kroków działa cały czas, także podczas rejestrowania sesji treningowych i innych form aktywności. W przypadku niektórych sportów, takich jak pływanie i jazda na rowerze, kroki nie są liczone.

Dotknij ekranu, aby oprócz kroków zobaczyć szacowaną liczbę kalorii spalonych danego dnia.

Monitorowanie aktywności — Kalorie — Spartan

Duża liczba pośrodku ekranu to szacowana liczba kalorii spalonych aktywnie. Poniżej znajduje się łączna liczba spalonych kalorii. Suma obejmuje kalorie spalone aktywnie oraz podstawową przemianę materii (patrz poniżej).

Pierścień na obu ekranach przedstawia, jak blisko jesteś osiągnięcia celów dziennej aktywności. Wartości docelowe można dostosować do swoich preferencji (patrz poniżej)

Możesz także sprawdzić aktywność w ostatnich siedmiu dniach poprzez przesunięcie palcem w prawo. Dotknij ekranu lub naciśnij środkowy przycisk, aby przełączyć między liczbą kroków i kalorii.

Monitorowanie aktywności — Kroki — Tydzień

Cele aktywności

Można dostosować codzienne cele w zakresie kroków i kalorii. Na ekranie aktywności dotknij ekran palcem i przytrzymaj go lub przytrzymaj naciśnięty środkowy przycisk w celu wyświetlenia ustawień celu aktywności.

Cele aktywności

Ustawiając cel dotyczący kroków, określa się łączną liczbę kroków dziennie.

Łączna liczba kalorii spalanych dziennie jest oparta na dwóch czynnikach: współczynnik BMR (Basal Metabolic Rate, podstawowa przemiana materii) i aktywność fizyczna.

Cele aktywności — Kalorie

Współczynnik BMR to ilość kalorii spalana przez organizm podczas odpoczynku. Są to kalorie zużywane przez organizm do utrzymania ciepłoty i wykonywania podstawowych funkcji, takich jak mruganie powiekami i praca serca. Wartość zależy od osobistego profilu, w tym czynników takich jak wiek i płeć.

Ustawiając cel dotyczący kalorii, definiujesz, ile kalorii chcesz spalać oprócz BMR. Są to tak zwane aktywne kalorie. Pierścień wokół ekranu aktywności przesuwa się wraz z kaloriami spalanymi w ciągu dnia w porównaniu do ustalonego celu.