Suunto Spartan Sport Podręcznik użytkownika - 1.11

Widoki zegarka

Widoki zegarka

Suunto Spartan Sport jest wyposażony w kilka widoków zegarka, zarówno cyfrowych, jak i analogowych.

Aby zmienić widok zegarka:

  1. Przejdź do ustawienia Ekran zegarka z modułu uruchamiającego lub dotknij i przytrzymaj palec na ekranie czasu lub przytrzymaj naciśnięty środkowy przycisk, aby wyświetlić menu kontekstowe, następnie dotknij ikony Personalizuj lub naciśnij środkowy przycisk.

InContext menu Spartan

  1. Przesuń palcem w górę i w dół, aby przewijać podglądy widoku zegarka, następnie wybierz jeden, dotykając go.
  2. Przesuń palcem w górę i w dół, aby przewijać opcje koloru i dotknij tej, której chcesz użyć.

watchface color

Każdy widok zegarka zawiera dodatkowe informacje, takie jak data czy podwójna godzina. Dotknij ekranu, aby przełączać między widokami.