Suunto Spartan Sport Потребителско ръководство - 1.9

Spis treści

Маршрути

Можете да използвате своя Suunto Spartan Sport, за да се ориентирате в маршрути. Планирайте маршрута си в Suunto Movescount и го прехвърлете към вашия часовник при следващата синхронизация.

За да навигирате по маршрут:

  1. Плъзнете надолу или натиснете горния бутон, за да отворите стартиращата програма.
  2. Превъртете до Navigation (Навигация) и докоснете иконата или натиснете средния бутон.

Navigation icon

  1. Превъртете до Routes (Маршрути) и натиснете средния бутон, за да отворите вашия списък с маршрути.

Routes list

  1. Превъртете до маршрута, по който искате да навигирате, и натиснете средния бутон.
  2. Натиснете горния бутон, за да стартирате навигацията.
  3. Натиснете горния бутон отново по всяко време, за да спрете навигацията.

Докоснете екрана, за да превключите между картата с общия изглед и по-детайлен изглед.

Route overview

При по-детайлния изглед можете да намалявате и увеличавате мащаба, като докоснете екрана или като задържите средния бутон натиснат. Регулирайте нивото на приближаване с горния и десния бутон.

Route zoom

От дисплея с навигацията можете да плъзнете пръст от долната част на екрана нагоре или да натиснете долния бутон, за да отворите списък с бутони за бърз достъп. Бутоните за бърз достъп ви дават бърза връзка към навигационни действия, като записване на настоящото ви местоположение.

Всички спортни режими с GPS също имат опция за избор на маршрут. Вижте Навигиране по време на тренировка.

Навигиране спрямо надморска височина

Ако навигирате по маршрут, в който има информация за надморска височина, можете да навигирате и на база изкачване и спускане като използвате изгледа за височинния профил. Докато сте в главния дисплей за навигацията (където можете да виждате маршрута), плъзнете наляво или натиснете средния бутон, за да преминете към изгледа с височинния профил.

Дисплеят с височинния профил показва следната информация:

  • най-горе: текущата ви надморска височина
  • в средата: височинният профил показва настоящата ви позиция
  • най-долу: оставащо изкачване или спускане (докоснете екрана, за да смените изгледите)

Altitude navigation

Ако се отклоните твърде много от маршрута, докато използвате навигацията с надморска височина, часовникът ви ще изпише съобщение Off route (Извън маршрута) върху дисплея с надморска височина. Ако видите това съобщение, превъртете до дисплея с навигация по маршрут, за да се върнете обратно в правилния път преди да продължите навигацията чрез надморска височина.