Suunto Spartan Sport Wrist HR Podręcznik użytkownika - 1.11

Motyw wyświetlacza

Motyw wyświetlacza

Aby zwiększyć czytelność ekranu zegarka podczas ćwiczeń lub nawigacji, możesz wybierać motywy jasne lub ciemne.

W przypadku jasnego motywu tło ekranu jest jasne, a cyfry ciemne.

W przypadku ciemnego motywu kontrast jest odwrócony: tło ekranu jest ciemne, a cyfry jasne.

Motyw to ustawienie ogólne zegarka, które możesz zmienić w dowolnej opcji trybu sportowego lub w ustawieniach nawigacji.

Aby zmienić motyw wyświetlacza w opcjach trybu sportowego:

  1. Przejdź do dowolnego trybu sportowego i przeciągnij palcem w górę lub naciśnij dolny przycisk w celu wyświetlenia opcji trybu sportowego.
  2. Przewiń w dół do pozycji Motyw i naciśnij środkowy przycisk.
  3. Przełączaj między Jasny i Ciemny poprzez przeciąganie palcem w górę lub dół albo poprzez naciskanie górnego i dolnego przycisku, następnie zaakceptuj za pomocą środkowego przycisku.
  4. Przewiń z powrotem w górę, aby zamknąć opcje trybu sportowego i uruchomić (lub zamknąć) tryb sportowy.

Aby zmienić motyw wyświetlacza w ustawieniach nawigacji:

  1. Przesuń palcem w dół lub naciśnij górny przycisk, aby wyświetlić moduł uruchamiania.
  2. Przewiń do pozycji Nawigacja i dotknij ikony lub naciśnij środkowy przycisk
  3. Przewiń w dół do ustawienia motywu zgodnie z opisem powyżej i zmień według uznania. Opuść ustawienia nawigacji, przytrzymując środkowy przycisk.
  4. Opuść ustawienia nawigacji, przytrzymując środkowy przycisk.