Suunto Spartan Sport Wrist HR Podręcznik użytkownika

Trasy

Możesz użyć Suunto Spartan Sport Wrist HR do nawigacji na trasie. Zaplanuj trasę w serwisie Suunto Movescount i przenieś ją do zegarka podczas następnej synchronizacji.

Aby nawigować po trasie:

  1. Przesuń palcem w dół lub naciśnij górny przycisk, aby wyświetlić moduł uruchamiania.
  2. Przewiń do pozycji Nawigacja i dotknij ikony lub naciśnij środkowy przycisk.

Navigation icon

  1. Przewiń do pozycji Trasy i naciśnij środkowy przycisk w celu wyświetlenia listy tras.

Routes list

  1. Przewiń do trasy, do której chcesz nawigować, następnie naciśnij środkowy przycisk.
  2. Naciśnij górny przycisk, aby rozpocząć nawigację.
  3. Ponownie naciśnij górny przycisk w dowolnej chwili, aby zatrzymać nawigację.

Dotknij ekranu, aby przełączyć między widokiem ogólnym mapy a bardziej szczegółowym widokiem.

Route overview

W widoku szczegółowym można zbliżać i oddalać mapę poprzez dotknięcie ekranu lub przytrzymanie przyciśniętego środkowego przycisku. Dostosuj poziom zbliżenia za pomocą przycisku górnego i dolnego.

Route zoom

Na ekranie nawigacji można przeciągnąć palcem w górę od dołu ekranu lub nacisnąć dolny przycisk, aby otworzyć listę skrótów. Skróty zapewniają szybki dostęp do działań nawigacyjnych, takich jak zapisywanie bieżącej lokalizacji lub wybieranie innej trasy do nawigacji.

Wszystkie tryby sportowe z GPS są również wyposażone w opcję wyboru trasy. Patrz: Nawigacja podczas treningu.

Nawigacja według wysokości

Jeśli nawigujesz po trasie zawierającej informacje o wysokości, możesz także nawigować poprzez zwiększanie i obniżanie wysokości, korzystając z ekranu profilu wysokości. Na ekranie głównym nawigacji (gdzie widoczna jest trasa) przesuń palcem w lewo lub naciśnij środkowy przycisk, aby przełączyć na ekran profilu wysokości.

Na ekranie profilu wysokości wyświetlane są następujące informacje:

  • góra: aktualna wysokość
  • środek: profil wysokości przedstawiający bieżące położenie
  • dół: pozostała wysokość do pokonania w górę lub dół (dotknij ekranu, aby zmienić widoki)

Altitude navigation

Jeśli oddalisz się nadmiernie od trasy, gdy korzystasz z nawigacji według wysokości, zegarek wyświetli komunikat Zboczenie z trasy na ekranie profilu wysokości. Jeśli zobaczysz ten komunikat, przewiń do ekranu nawigacji na trasie, aby powrócić na szlak i kontynuować nawigację według wysokości.