Suunto Spartan Sport Wrist HR Потребителско ръководство - 1.9

Spis treści

Час и дата

Часът и времето се задават при първоначалното настройване на часовника. След това вашият часовник използва GPS час, за да коригира разликите.

Можете да настроите ръчно часа и датата от настройките в GENERAL (ОБЩИ) » Time/date (Час/дата), където можете също така да промените форматите на часа и датата.

Освен основното време, можете да използвате и двойно време, за да следите времето на различни локации, например когато пътувате. ВGeneral (Общи) » Time/date (Час/дата), докоснете Dual time (Двойно време), за да настроите часовата зона като изберете локация.

Будилник

Вашият часовник разполага с будилник, който може да се настрои да звъни веднъж или да се повтаря в определени дни. Активирайте будилника от настройките в General (Общи) » Time/date (Час/дата) » Alarm (Будилник).

За да настроите будилника:

  1. Първо изберете колко често искате да звъни. Опциите са: Once (Веднъж): будилникът звъни веднъж в следващите 24 часа, в посочения час Weekdays (В делнични дни): будилникът звъни по едно и също време от понеделник до петък Daily (Всеки ден): будилникът звъни по едно и също време във всеки ден от седмицата

alarm settings step1

  1. Задайте час и минути и излезте от менюто за настройки.

alarm settings step2

Когато будилникът зазвъни, можете да го изключите, за да спрете звъненето, или да изберете опцията за дрямка. Времето за дрямка е 10 минути и може да се повтаря до 10 пъти.

Alarm dismiss snooze

Ако оставите будилникът да продължи да звъни, той автоматично ще премине в режим на дрямка след 30 секунди.