Suunto Spartan Trainer Wrist HR Podręcznik użytkownika - 1.11

Motyw wyświetlacza

Motyw wyświetlacza

Aby zwiększyć czytelność ekranu zegarka podczas ćwiczeń lub nawigacji, możesz wybierać motywy jasne lub ciemne.

W przypadku jasnego motywu tło ekranu jest jasne, a cyfry ciemne.

W przypadku ciemnego motywu kontrast jest odwrócony: tło ekranu jest ciemne, a cyfry jasne.

Motyw to ustawienie ogólne zegarka, które możesz zmienić w dowolnej opcji trybu sportowego lub w ustawieniach nawigacji.

Aby zmienić motyw wyświetlacza w opcjach trybu sportowego:

 1. W widoku tarczy zegarka naciśnij prawy górny przycisk w celu wyświetlenia ekranu początkowego.
 2. Przewiń do pozycji Ćwiczenia i naciśnij środkowy przycisk.
 3. Przejdź do dowolnego trybu sportowego i naciśnij prawy dolny przycisk w celu wyświetlenia opcji trybu sportowego.
 4. Przewiń w dół do pozycji Kompozycja i naciśnij środkowy przycisk.
 5. Przełącz między trybem jasnym i ciemnym, naciskając prawy górny i prawy dolny przycisk i akceptując za pomocą środkowego przycisku.
 6. Przewiń z powrotem w górę, aby zamknąć opcje trybu sportowego i uruchomić (lub zamknąć) tryb sportowy.

Aby zmienić motyw wyświetlacza w ustawieniach nawigacji:

 1. Naciśnij prawy górny przycisk, aby uruchomić interfejs.
 2. Przewiń do pozycji Nawigacja i naciśnij środkowy przycisk.
 3. Przewiń w dół ustawień nawigacji w sposób opisany powyżej i użyj środkowego przycisku.
 4. Przewiń w dół do pozycji Kompozycja i naciśnij środkowy przycisk.
 5. Przełącz między trybem jasnym i ciemnym, naciskając prawy górny i prawy dolny przycisk i akceptując za pomocą środkowego przycisku.
 6. Opuść ustawienia nawigacji, przytrzymując środkowy przycisk.