Suunto Spartan Trainer Wrist HR Podręcznik użytkownika - 1.10

Trasy

Możesz użyć Suunto Spartan Trainer Wrist HR do nawigacji na trasie. Zaplanuj trasę w serwisie Suunto Movescount i przenieś ją do zegarka podczas następnej synchronizacji.

Aby nawigować po trasie:

 1. Naciśnij prawy górny przycisk, aby uruchomić interfejs.
 2. Przewiń do pozycji Nawigacja i naciśnij środkowy przycisk.

  Trainer – ikona nawigacji

 3. Przewiń do pozycji Trasy i naciśnij środkowy przycisk w celu wyświetlenia listy tras.

  Trainer – lista tras

 4. Przewiń do trasy, do której chcesz nawigować, następnie naciśnij środkowy przycisk.

 5. Naciśnij prawy górny przycisk, aby rozpocząć nawigację.
 6. Ponownie naciśnij prawy górny przycisk w dowolnej chwili, aby zatrzymać nawigację.

  Trainer – przegląd tras

W widoku szczegółowym można zbliżać i oddalać mapę poprzez przytrzymanie przyciśniętego środkowego przycisku. Dostosuj poziom zbliżenia za pomocą prawego górnego i prawego dolnego przycisku.

Trainer – zbliżenie trasy

W widoku nawigacji można nacisnąć dolny przycisk, aby wyświetlić listę skrótów. Skróty zapewniają szybki dostęp do działań nawigacyjnych, takich jak zapisywanie bieżącej lokalizacji lub wybieranie innej trasy do nawigacji.

Wszystkie tryby sportowe z GPS są również wyposażone w opcję wyboru trasy. Patrz: Nawigacja podczas treningu.

Nawigacja według wysokości

Jeśli nawigujesz po trasie zawierającej informacje o wysokości, możesz także nawigować poprzez zwiększanie i obniżanie wysokości, korzystając z ekranu profilu wysokości. Na ekranie głównym nawigacji (gdzie widoczna jest trasa) naciśnij środkowy przycisk, aby przełączyć na ekran profilu wysokości.

Na ekranie profilu wysokości wyświetlane są następujące informacje:

 • góra: aktualna wysokość
 • środek: profil wysokości przedstawiający bieżące położenie
 • dół: pozostałe wejście lub zejście (naciśnij lewy górny przycisk, aby zmienić widoki)

Trainer – nawigacja wg wysokości

Jeśli oddalisz się nadmiernie od trasy, gdy korzystasz z nawigacji według wysokości, zegarek wyświetli komunikat Zboczenie z trasy na ekranie profilu wysokości. Jeśli zobaczysz ten komunikat, przewiń do ekranu nawigacji na trasie, aby powrócić na szlak i kontynuować nawigację według wysokości.