Suunto Spartan Trainer Wrist HR Podręcznik użytkownika - 1.12

Dziennik

Można uzyskać dostęp do dziennika z ekranu początkowego.

Trainer – ikona dziennika

Przewijaj menu ustawień za pomocą prawego górnego lub prawego dolnego przycisku. Naciśnij środkowy przycisk, aby wyświetlić wybrany wpis.

Trainer – lista dziennika

UWAGA:

Ikona dziennika pozostaje w kolorze szarym aż do zsynchronizowania aktywności Move z serwisem Suunto Movescount.

Aby opuścić dziennik, naciśnij lewy dolny przycisk.

Trainer – dziennik przykładowy