Suunto Spartan Trainer Wrist HR Podręcznik użytkownika - 1.12

Podświetlenie

Podświetlenie

Podświetlenie ma dwa tryby: automatyczny i przełączanie. W trybie automatycznym podświetlenie włącza się przy każdym dotknięciu ekranu lub naciśnięciu któregokolwiek przycisku. W trybie przełączania podświetlenie można włączyć, trzymając naciśnięty lewy górny przycisk. Podświetlenie pozostaje włączone aż do ponownego naciśnięcia lewego górnego przycisku.

Domyślnie podświetlenie jest ustawione w trybie automatycznym. Można zmienić tryb podświetlenia za pomocą ustawień w części Ogólne » Podświetlenie.