Suunto Spartan Trainer Wrist HR Podręcznik użytkownika - 1.12

Rejestracja ćwiczenia

Rejestracja ćwiczenia

Zegarka można użyć nie tylko do ciągłego monitorowania aktywności, ale również do rejestracji sesji treningowych lub innych form aktywności, aby uzyskać szczegółowe informacje zwrotne i śledzić postępy.

Aby zarejestrować ćwiczenie:

 1. Załóż czujnik tętna (opcjonalne).
 2. Naciśnij prawy górny przycisk, aby uruchomić interfejs.
 3. Przewiń w górę do ikony ćwiczenia i wybierz za pomocą środkowego przycisku.

  Spartan Trainer – ikona ćwiczenia

 4. Naciśnij prawy górny lub prawy dolny przycisk, aby przewinąć tryby sportowe, następnie naciśnij środkowy przycisk, aby wybrać ten, którego chcesz użyć.

 5. Nad wskaźnikiem rozpoczęcia widoczny jest zestaw ikon, który zależy od używanych akcesoriów (takich jak czujnik tętna, odbiornik GPS i nożny czujnik POD). Migają w kolorze szarym podczas wyszukiwania, a po znalezieniu sygnału zmieniają kolor na zielony. Możesz poczekać na zmianę koloru każdej z ikon na kolor zielony lub rozpocząć rejestrowanie w dowolnej chwili poprzez naciśnięcie środkowego przycisku.

  Rozpocznij ćwiczenia

 6. Podczas rejestrowania możesz przełączać między ekranami za pomocą środkowego przycisku.

 7. Naciśnij prawy górny przycisk, aby wstrzymać rejestrowanie. Zatrzymaj i zachowaj za pomocą prawego dolnego przycisku lub kontynuuj naciskając prawy górny przycisk.

  Rejestracja wstrzymana

Jeśli wybrany tryb sportowy oferuje opcje, takie jak ustawianie docelowego czasu trwania, możesz dostosować je przed rozpoczęciem rejestrowania, naciskając prawy dolny przycisk. Możesz również dostosować opcje trybu sportowego podczas rejestracji, trzymając naciśnięty środkowy przycisk.

Opcje ćwiczenia 2

Jeśli używasz trybu wielosportowego, przełączaj sporty, przytrzymując naciśnięty prawy górny przycisk.

Po zatrzymaniu rejestrowania zegarek pyta o samopoczucie. Możesz udzielić odpowiedzi lub pominąć pytanie (patrz Feeling). Następnie wyświetlone zostaje podsumowanie aktywności, które można przeglądać za pomocą prawego górnego lub prawego dolnego przycisku.

Po wykonaniu zapisu, którego nie chcesz przechowywać, możesz go usunąć poprzez przewinięcie w dół do pozycji Usuń i potwierdzenie za pomocą środkowego przycisku. W ten sam sposób możesz również usunąć zapisy z dziennika.

Trainer – usunięcie dziennika

Nawigacja podczas treningu

Możesz nawigować na trasie lub do punktu POI, rejestrując ćwiczenie.

Tryb sportowy, którego używasz, musi mieć włączony odbiór danych GPS, aby mieć dostęp do opcji nawigacji. Jeśli w trybie sportowym wybrano opcję dokładności danych GPS jako OK lub Dobra, po wybraniu trasy lub punktu POI dokładność GPS zostaje zmieniona na opcję Najlepsza.

Aby nawigować podczas treningu:

 1. Utwórz trasę lub punkt POI w serwisie Suunto Movescount i zsynchronizuj zegarek (jeśli nie został jeszcze zsynchronizowany).
 2. Wybierz tryb sportowy korzystający z odbiornika GPS, następnie naciśnij prawy dolny przycisk w celu wyświetlenia opcji.
 3. Przewiń do pozycji Nawigacja i naciśnij środkowy przycisk.
 4. Przewiń w dół do opcji nawigacji i wybierz jedną za pomocą środkowego przycisku.
 5. Wybierz trasę lub punkt POI, do którego chcesz nawigować, następnie naciśnij środkowy przycisk.
 6. Naciśnij prawy górny przycisk. Ten etap powoduje powrót do opcji trybu sportowego. Przewiń w górę do widoku początkowego i normalnie rozpocznij rejestrację.

Podczas ćwiczenia naciśnij środkowy przycisk, aby przewinąć do ekranu nawigacji, na którym zostanie wyświetlona trasa lub wybrany punkt POI. W celu uzyskania dalszych informacji o ekranie nawigacji zobacz Nawigowanie do punktu POI i Trasy.

Gdy wyświetlany jest ten ekran, możesz nacisnąć dolny przycisk, aby wyświetlić opcje nawigacji. Za pomocą opcji nawigacji można na przykład wybrać inną trasę lub punkt POI, sprawdzić aktualne współrzędne położenia, a także zakończyć nawigację poprzez wybranie opcji Szlak powrotny.

Opcje energooszczędne trybu sportowego

Żywotność baterii podczas używania trybów sportowych z odbiornikiem GPS można wydłużyć dostosowując dokładność GPS (patrz Dokładność pomiarów GPS i oszczędzanie energii). Aby wydłużyć jeszcze bardziej żywotność baterii, można dostosować poniższe opcje energooszczędne:

 • Limit czasu wyświetlacza: normalnie wyświetlacz jest zawsze włączony podczas ćwiczenia. Po włączeniu limitu czasu wyświetlacza jest on wyłączany po 10 sekundach, aby zaoszczędzić energię. Naciśnij dowolny przycisk, aby ponownie włączyć wyświetlacz.

Aby włączyć opcje energooszczędne:

 1. Przed rozpoczęciem rejestracji ćwiczenia naciśnij dolny przycisk w celu wyświetlenia opcji trybu sportowego.
 2. Przewiń w dół do pozycji Oszczędzanie energii i naciśnij środkowy przycisk.
 3. Dostosuj opcje oszczędzania energii zgodnie z upodobaniami, a następnie przytrzymaj środkowy przycisk, aby opuścić opcje energooszczędne.
 4. Przewiń z powrotem w górę do widoku początkowego i rozpocznij ćwiczenie, tak jak zawsze.
UWAGA:

Gdy włączony jest limit czasu wyświetlacza, nadal będziesz otrzymywać powiadomienia komórkowe oraz alarmy dźwiękowe i wibracyjne. Inne pomoce wzrokowe, takie jak okienko podręczne automatycznego wstrzymywania, nie są widoczne.