Suunto Spartan Trainer Wrist HR Podręcznik użytkownika - 1.12

Strefy intensywności

Strefy intensywności

Korzystanie z stref intensywności podczas ćwiczeń pomaga w kształtowaniu kondycji. Każda strefa intensywności obciąża ciało w inny sposób, co wywiera różny wpływ na kondycję fizyczną. Istnieje pięć różnych stref, ponumerowanych od 1 (najniższa) do 5 (najwyższa), definiowanych jako zakresy procentowe w oparciu o maksymalne tętno (maks. HR), tempo lub moc.

Ważne jest, aby znać odpowiedni poziom intensywności i stosować go podczas treningu. Należy pamiętać, że niezależnie od zaplanowanego treningu zawsze należy rozgrzać się przed ćwiczeniem.

Pięć różnych stref intensywności zastosowanych w urządzeniu Suunto Spartan Trainer Wrist HR to:

Strefa 1: Łatwa

Ćwiczenia w strefie 1 są stosunkowo łatwe dla twojego ciała. Jeśli chodzi o trening sprawności fizycznej, tak niska intensywność ma znaczenie głównie w treningu regeneracyjnym i poprawie podstawowej sprawności, gdy dopiero zaczynasz ćwiczyć lub po długiej przerwie. Codzienne ćwiczenia – chodzenie, wchodzenie po schodach, jazda na rowerze do pracy itp. – zwykle wykonywane są w tej strefie intensywności.

Strefa 2: Umiarkowana

Ćwiczenia w strefie 2 skutecznie poprawiają podstawowy poziom sprawności. Ćwiczenie przy tej intensywności wydaje się łatwe, ale treningi o długim czasie trwania mogą mieć bardzo wysoki efekt treningowy. Większość treningu sprawności sercowo-naczyniowej należy wykonywać w tej strefie. Poprawienie podstawowej sprawności buduje fundament dla innych ćwiczeń i przygotowuje ciało do bardziej energicznej aktywności. Długotrwałe treningi w tej strefie pochłaniają dużo energii, szczególnie z tłuszczu w organizmie.

Strefa 3: Trudna

Ćwiczenie w strefie 3 zaczyna być dość energiczne i wydaje się dość trudne. Poprawi ono twoją zdolność do szybkiego i ekonomicznego poruszania się. W tej strefie w twoim systemie zaczyna wytwarzać się kwas mlekowy, ale twoje ciało wciąż jest w stanie całkowicie go wypłukać. Ćwicz z tą intensywnością najwyżej parę razy w tygodniu, ponieważ naraża ona twoje ciało na duże obciążenia.

Strefa 4: Bardzo trudna

Ćwiczenia w strefie 4 przygotują twój organizm do zawodów i dużych prędkości. Treningi w tej strefie mogą być wykonywane ze stałą prędkością lub jako trening interwałowy (kombinacje krótszych faz treningu z przerwami). Trening o wysokiej intensywności szybko i skutecznie rozwija twój poziom sprawności, ale zbyt częste lub zbyt intensywne ćwiczenia mogą prowadzić do przetrenowania, co może zmusić cię do dłuższej przerwy w treningu.

Strefa 5: Maksymalna

Kiedy tętno podczas treningu osiąga strefę 5, trening staje się wyjątkowo trudny. Kwas mlekowy gromadzi się w twoim organizmie dużo szybciej niż można go usunąć, przez co trzeba zatrzymać się po co najwyżej kilkudziesięciu minutach. Sportowcy włączają te treningi o maksymalnej intensywności w swój program treningowy w bardzo kontrolowany sposób, entuzjaści fitnessu nie potrzebują ich wcale.

Strefy tętna

Strefy tętna są zdefiniowane jako zakresy procentowe w oparciu o maksymalne tętno (maks. HR).

Domyślnie twoje maksymalne tętno jest obliczane przy użyciu standardowego równania: 220 - twój wiek. Jeśli znasz swoje dokładne maksymalne tętno, powinieneś odpowiednio dostosować wartość domyślną.

Suunto Spartan Trainer Wrist HR oferuje domyślne i specyficzne dla danej aktywności strefy tętna. Strefy domyślne mogą być używane podczas wszystkich aktywności, ale w przypadku bardziej zaawansowanych treningów można korzystać z określonych stref tętna dla aktywności biegowych i rowerowych.

Ustaw maksymalne tętno

Ustaw maksymalne tętno w ustawieniach w sekwencji Trening » Strefy intensywności » Strefy domyślne

 1. Dotknij opcji maks. HR (najwyższa wartość, bpm) lub naciśnij środkowy przycisk.
 2. Wybierz nowe maksymalne tętno naciskając prawy górny lub prawy dolny przycisk.

Default Max HR-1

 1. Naciśnij środkowy przycisk, aby wybrać nową wartość maks. HR.
 2. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wyjść z widoku stref tętna.
UWAGA:

Maksymalne tętno możesz zaprogramować również w ustawieniach w sekwencji Ogólne » Osobiste »

Ustaw domyślne strefy tętna

Ustaw swoje domyślne strefy tętna w ustawieniach w sekwencji Trening » Strefy intensywności » Strefy domyślne

 1. Przewijaj w górę lub w dół naciskając prawy górny lub prawy dolny przycisk i naciśnij środkowy przycisk, kiedy podświetlona jest strefa tętna, którą chcesz zmienić.
 2. Wybierz nową strefę tętna, naciskając prawy górny lub prawy dolny przycisk.

Default HR zone-1

 1. Naciśnij środkowy przycisk, aby wybrać nową wartość tętna.
 2. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wyjść z widoku stref tętna.
UWAGA:

Wybór opcji Resetuj w widoku stref tętna spowoduje reset stref tętna do wartości domyślnej.

Ustaw strefy tętna specyficzne dla danej aktywności

Ustaw strefy tętna domyślne dla danej aktywności w ustawieniach w sekwencji Trening » Strefy intensywności » Strefy zaawansowane

 1. Wybierz aktywność (bieganie lub kolarstwo), którą chcesz edytować (naciskając prawy górny lub prawy dolny przycisk) i naciśnij środkowy przycisk, kiedy dana aktywność jest podświetlona.
 2. Naciśnij środkowy przycisk, aby przełączać strefy tętna.
 3. Przewijaj w górę lub w dół naciskając prawy górny lub prawy dolny przycisk i naciśnij środkowy przycisk, kiedy podświetlona jest strefa tętna, którą chcesz zmienić.
 4. Wybierz nową strefę tętna, naciskając prawy górny lub prawy dolny przycisk.

Advanced HR Zone-1

 1. Naciśnij środkowy przycisk, aby wybrać nową wartość tętna.
 2. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wyjść z widoku stref tętna.

Korzystanie ze stref tętna podczas treningu

Podczas rejestrowania ćwiczenia (patrz Recording an exercise (Rejestracja ćwiczenia)) na zewnętrznej krawędzi wyświetlacza trybu sportowego pokazywany jest miernik stref tętna podzielony na pięć sekcji (dotyczy wszystkich modeli obsługujących pomiar tętna). Miernik pokazuje, w której ze stref aktualnie trenujesz, poprzez podświetlenie odpowiedniej sekcji. Mała strzałka wskaźnika pokazuje, gdzie w obrębie danej strefy znajduje się użytkownik.

Zone gauge-1

Ponadto dostępny jest również dedykowany wyświetlacz stref tętna w domyślnym trybie sportowym wyświetlacza. Wyświetlacz stref pokazuje aktualną strefę tętna w środkowym polu, czas przebywania w tej strefie oraz ile uderzeń dzieli użytkownika od strefy wyższej i niższej. Kolor tła paska również wskazuje strefę tętna, w której trenujesz.

Zone display-1

W podsumowaniu ćwiczenia uzyskasz informacje o tym, ile czasu spędziłeś w poszczególnych strefach.