Suunto Spartan Trainer Wrist HR Podręcznik użytkownika - 1.12

Bateria

Czas pracy akumulatora po naładowaniu zależy od sposobu i warunków używania zegarka. Na przykład niskie temperatury skracają czas pracy. Zasadniczo pojemność akumulatora zmniejsza się wraz z upływem czasu.

UWAGA:

Jeśli w ciągu roku lub 300 cykli ładowania (zależnie od tego, który warunek zostanie spełniony wcześniej) dojdzie do nadmiernego spadku pojemności akumulatora spowodowanego jego wadą, firma Suunto dokona wymiany akumulatora.

Gdy poziom naładowania akumulatora jest mniejszy niż 10%, na ekranie zegarka wyświetlana jest ikona niskiego stanu akumulatora. Gdy poziom naładowania jest bardzo niski, zegarek przechodzi do trybu energooszczędnego i wyświetla ikonę ładowania.

Spartan Trainer – krytyczny poziom naładowania baterii

Użyj dostarczonego kabla USB, by naładować zegarek. Gdy poziom akumulatora będzie odpowiednio wysoki, zegarek wybudzi się z trybu energooszczędnego.

OSTRZEŻENIE:

Zegarek można ładować tylko za pomocą ładowarek USB zgodnych z zaleceniami normy IEC 60950-1 dotyczącymi źródeł zasilania z własnym ograniczeniem. Zastosowanie niezgodnych ładowarek może spowodować uszkodzenie zegarka lub spowodować pożar.