Suunto Spartan Ultra Podręcznik użytkownika - 1.12

Trening interwałowy

Trening interwałowy

Treningi interwałowe to popularna forma trenowania polegająca na cyklicznych zmianach intensywności ćwiczeń. W przypadku Suunto Spartan Ultra możesz zdefiniować własny trening interwałowy przypisany do każdego trybu sportowego w zegarku.

Podczas definiowania własnych interwałów należy ustawić cztery pozycje:

 • Interwały: przełączanie wł./wył. umożliwiające trening interwałowy. Po włączeniu opcji do ekranu trybu sportowego dodawany jest trening interwałowy.
 • Powtórzenia: liczba zestawów ćwiczeń interwałowych i okresów regeneracji, które chcesz wykonać.
 • Interwały: długość interwału o wysokiej intensywności na podstawie dystansu lub czasu trwania.
 • Regeneracja: długość przerwy na odpoczynek pomiędzy interwałami, na podstawie dystansu lub czasu trwania.

Pamiętaj, że jeśli używasz dystansu do definiowania interwałów, musisz włączyć tryb sportowy mierzący dystans. Pomiar można oprzeć na danych GPS lub odczycie z czujnika nożnego lub rowerowego POD.

UWAGA:

Jeśli korzystasz z interwałów, nie możesz aktywować nawigacji.

Aby trenować z interwałami:

 1. Przed rozpoczęciem rejestracji ćwiczenia przeciągnij palcem w górę lub naciśnij dolny przycisk w celu wyświetlenia opcji trybu sportowego.
 2. Przewiń w dół do opcji Interwały i dotknij ustawienia lub naciśnij środkowy przycisk.
 3. Włącz interwały i dostosuj ustawienia opisane powyżej.

  Ustawienia treningu interwałowego

 4. Przewiń z powrotem w górę do widoku początkowego i normalnie rozpocznij ćwiczenie.

 5. Przesuń palcem w lewo lub naciśnij środkowy przycisk, aż zostanie wyświetlony ekran interwałów. Następnie naciśnij górny przycisk, gdy zechcesz rozpocząć trening interwałowy.

  Rozpoczęcie treningu interwałowego

 6. Jeśli chcesz zatrzymać trening interwałowy przed ukończeniem wszystkich powtórzeń, przytrzymaj środkowy przycisk, aby wyświetlić opcje trybu sportowego i wyłączyć funkcję Interwały.

UWAGA:

Gdy wyświetlony jest ekran interwałów, przyciski działają normalnie. Na przykład, naciśnięcie górnego przycisku powoduje wstrzymanie rejestracji ćwiczenia, a nie tylko treningu interwałowego.

Po zatrzymaniu rejestracji ćwiczenia funkcja treningu interwałowego zostaje automatycznie wyłączona w danym trybie sportowym. Inne ustawienia nie są jednak zmieniane, dlatego można łatwo rozpocząć ten sam trening przy następnym użyciu trybu sportowego.

Strefy tętna

Strefy tętna są zdefiniowane jako zakresy procentowe w oparciu o maksymalne tętno (maks. HR).

Domyślnie twoje maksymalne tętno jest obliczane przy użyciu standardowego równania: 220 - twój wiek. Jeśli znasz swoje dokładne maksymalne tętno, powinieneś odpowiednio dostosować wartość domyślną.

Suunto Spartan Ultra oferuje domyślne i specyficzne dla danej aktywności strefy tętna. Strefy domyślne mogą być używane podczas wszystkich aktywności, ale w przypadku bardziej zaawansowanych treningów można korzystać z określonych stref tętna dla aktywności biegowych i rowerowych.

Ustaw maksymalne tętno

Ustaw maksymalne tętno w ustawieniach w sekwencji Trening » Strefy intensywności » Strefy domyślne

 1. Dotknij opcji maks. HR (najwyższa wartość, bpm) lub naciśnij środkowy przycisk.
 2. Wybierz nowe maksymalne tętno przewijając w górę lub w dół lub naciskając prawy górny lub prawy dolny przycisk.

Default Max HR

 1. Dotknij wybranej opcji lub naciśnij środkowy przycisk.
 2. Aby wyjść z widoku stref tętna, przesuń palcem w prawo lub przytrzymuj naciśnięty środkowy przycisk.
UWAGA:

Maksymalne tętno możesz zaprogramować również w ustawieniach w sekwencji Ogólne » Osobiste »

Ustaw domyślne strefy tętna

Ustaw swoje domyślne strefy tętna w ustawieniach w sekwencji Trening » Strefy intensywności » Strefy domyślne

 1. Przewijaj w górę lub w dół, lub naciśnij środkowy przycisk, kiedy podświetlona jest strefa tętna, która chcesz zmienić.
 2. Wybierz nową strefę tętna przewijając w górę lub w dół lub naciskając prawy górny lub prawy dolny przycisk.

Default HR zone

 1. Dotknij wybranej opcji lub naciśnij środkowy przycisk.
 2. Aby wyjść z widoku stref tętna, przesuń palcem w prawo lub przytrzymuj naciśnięty środkowy przycisk.

  UWAGA:

  Wybór opcji Resetuj w widoku stref tętna spowoduje reset stref tętna do wartości domyślnej.

Ustaw strefy tętna specyficzne dla danej aktywności

Ustaw strefy tętna domyślne dla danej aktywności w ustawieniach w sekwencji Trening » Strefy intensywności » Strefy zaawansowane

 1. Dotknij aktywności (bieganie lub kolarstwo), którą chcesz edytować, lub naciśnij środkowy przycisk, kiedy dana aktywność jest podświetlona.
 2. Naciśnij środkowy przycisk, aby przełączać strefy tętna.
 3. Przewijaj w górę lub w dół, lub naciśnij środkowy przycisk, kiedy podświetlona jest strefa tętna, która chcesz zmienić.
 4. Wybierz nową strefę tętna przewijając w górę lub w dół lub naciskając prawy górny lub prawy dolny przycisk.

Advanced HR Zone

 1. Dotknij wybranej opcji lub naciśnij środkowy przycisk.
 2. Aby wyjść z widoku stref tętna, przesuń palcem w prawo lub przytrzymuj naciśnięty środkowy przycisk.

Korzystanie ze stref tętna podczas treningu

Podczas rejestrowania ćwiczenia (patrz Rejestracja ćwiczenia) na zewnętrznej krawędzi wyświetlacza trybu sportowego pokazywany jest miernik stref tętna podzielony na pięć sekcji (dotyczy wszystkich modeli obsługujących pomiar tętna). Miernik pokazuje, w której ze stref aktualnie trenujesz, poprzez podświetlenie odpowiedniej sekcji. Mała strzałka wskaźnika pokazuje, gdzie w obrębie danej strefy znajduje się użytkownik.

Zone gauge

Ponadto dostępny jest również dedykowany wyświetlacz stref tętna w domyślnym trybie sportowym wyświetlacza. Wyświetlacz stref pokazuje aktualną strefę tętna w środkowym polu, czas przebywania w tej strefie oraz ile uderzeń dzieli użytkownika od strefy wyższej i niższej. Kolor tła paska również wskazuje strefę tętna, w której trenujesz.

Zone display

W podsumowaniu ćwiczenia uzyskasz informacje o tym, ile czasu spędziłeś w poszczególnych strefach.