Suunto Spartan Ultra Podręcznik użytkownika

Tryb Nie przeszkadzać

Tryb Nie przeszkadzać

Tryb Nie przeszkadzać wycisza wszystkie dźwięki i wibracje. Jest to bardzo przydatna funkcja w przypadku noszenia zegarka w teatrze lub innym miejscu, gdzie powinien on działać cicho.

Aby włączyć Tryb Nie przeszkadzać:

  1. W widoku zegarka naciśnij środkowy przycisk w celu wyświetlenia menu skrótów.
  2. Przesuń palcem w górę lub naciśnij dolny przycisk w celu przewinięcia do trybu Nie przeszkadzać.
  3. Dotknij ekranu lub naciśnij środkowy przycisk w celu potwierdzenia wyboru.

Włączenie trybu Nie przeszkadzać zegarka Spartan

W tym trybie możesz włączyć podświetlenie i sprawdzić godzinę, naciskając dowolny przycisk. Gdy ekran jest włączony, naciśnij środkowy przycisk, aby wyłączyć tryb Nie przeszkadzać.