Share

Aktualizacja oprogramowania Suunto Traverse i Suunto Traverse Alpha 2.0.22, czerwiec 2017 r.

Aktualizacja 2.0.22 zapewnia nowe oprogramowanie sprzętowe GPS zwiększające ogólną dokładność śledzenia. W celu zapewnienia bezproblemowej aktualizacji należy się upewnić, czy na komputerze PC/Mac jest zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Moveslink2 (1.4.4.).

Zalecamy jak najszybsze dokonanie aktualizacji. Każda aktualizacja zawiera ważne poprawki, zapewniające lepszą funkcjonalność.