Share

Suunto EON Steel — aktualizacja oprogramowania 1.6.3, październik 2017 r.

Aktualizacja oprogramowania 1.6.3 dla urządzenia Suunto EON Steel wprowadza nowe funkcje

Nowa opcja ekranu prostego w odczytaniu

Teraz dodatkowo do opcji graficznego i klasycznego ekranu możesz wybrać nową opcję ekranu prostego w odczytaniu. W tej opcji główne informacje o nurkowaniu wyświetlane są za pomocą dużych i czytelnych cyfr. Po lewej stronie ekranu wyświetlane są wyraźnie głębokość i czas nurkowania. Natomiast wybór informacji wyświetlanych po prawej stronie zależy od preferencji nurka. Na przykład nurek może wybrać wyświetlenie informacji o ciśnieniu w butli, kompasu, pozostałego czasu bez dekompresji lub stopera.

Obsługa dodatkowych trzech języków.

Suunto EON Steel obsługuje teraz 17 języków, w tym trzy nowe języki: czeski, duński i japoński.

Aktualizacja oprogramowania obejmuje także rozszerzenia i poprawki błędów.