Share

Aktualizacje oprogramowania Suunto Traverse

Aktualizacje oprogramowania zwiększają funkcjonalność zegarków Traverse GPS, oferując nowe funkcje i udoskonalenia. Zachęcamy do instalowania aktualizacji, jak tylko zostaną udostępnione.

Aby dokonać aktualizacji zegarka Suunto Traverse:
1. Zainstaluj aplikację Moveslink na komputerze PC/Mac, jeśli jeszcze jej nie posiadasz.
2. Podłącz swój zegarek Traverse do komputera PC/Mac, korzystając z dostarczonego kabla USB.
3. Jeżeli aktualizacja jest dostępna, zegarek zostanie zaktualizowany automatycznie.

Aktualizacje aplikacji Suunto Movescount App dostarczane są automatycznie przez sklepy z aplikacjami lub na życzenie.

Najważniejsze aktualizacje opisane są w tej sekcji. Po dokonaniu aktualizacji w serwisie Moveslink dostępne są informacje dla każdej wersji.

Obecnie najnowsza wersja dla wszystkich modeli Suunto Traverse to 2.0.12.