Jak dostosować kontrast ekranu w zegarku Suunto Core?

Jak dostosować kontrast ekranu w zegarku Suunto Core?

Aby zmienić kontrast w zegarku Suunto Core, należy ustawić go w trybie drzemki. Uwaga: czynność ta skasuje odblokowane dzienniki!

1. Naciśnij jednocześnie przyciski [START/STOP], [VIEW], [+] i [LIGHT], aż na ekranie pojawi się SUUNTO.
2. Kiedy ekran jest pusty, naciskaj przycisk [MODE], aż zegarek obudzi się i pokaże napis SUUNTO.
3. Kiedy na ekranie widnieje napis „SUUNTO”, naciskaj przycisk [START/STOP] aż do otwarcia menu serwisowego.
4. Naciskaj [+] lub [LIGHT], aby przewinąć do opcji Kontrast, a następnie naciśnij [MODE].
5. Zmień kontrast za pomocą przycisków [+] lub [LIGHT]. 
6. Naciśnij przycisk [VIEW], aby wyjść z tego obszaru.

ZNAJDŹ WIĘCEJ POMOCY TECHNICZNEJ DLA:
Suunto Core