Co mogę zrobić, jeśli oprogramowanie SuuntoLink wyświetla błąd dotyczący ustawień synchronizacji?

Jeśli synchronizacja ustawień między zegarkiem a serwisem Movescount nie powiedzie się (widoczny jest czerwony krzyżyk przy ustawieniach synchronizacji), problem można rozwiązać poprzez przywrócenie domyślnych ustawień zegarka w serwisie Movescount.

1. Przejdź do witryny serwisu Movescount.
2. Przejdź do opcji Me (Ja) >> Watches (Zegarki) >> My watches (Moje zegarki) i wybierz zegarek z listy.
3. Kliknij przycisk Restore default values (Przywróć wartości domyślne).
4. Podłącz zegarek i poczekaj na wyświetlenie oprogramowania SuuntoLink.
5. W oprogramowaniu SuuntoLink otwórz ustawienia za pomocą ikony kółka zębatego.
6. Wybierz opcję Zegarki (Watches) i kliknij opcję Zsynchronizuj ustawienia teraz (Sync settings now), aby zaktualizować zegarek.

 

ZNAJDŹ WIĘCEJ POMOCY TECHNICZNEJ DLA:
SuuntoLink